de waan van de dag

Scheidingen zijn geen populair onderwerp op een borrel maar het lijkt er de laatste tijd op, dat er wel meer dan voldoende ruimte is voor borrelpraat. Laat ik beginnen te stellen, dat een scheiding altijd een van de heftigste emoties kent om mee te maken. Niet alleen voor de partners zelf maar ook voor de kinderen als die er zijn.

Laat ik beginnen met de emoties van de partners zelf: zij komen in een molen terecht, waarin allerlei zaken geregeld moeten worden op financieel en juridisch gebied.

Per 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden, waarbij de standaard is, dat de partners hun eigen vermogen en schulden houden, die zij hebben bij aangaan van het huwelijk. Verder kunnen stellen natuurlijk ook gewoon kiezen voor de gemeenschap, zoals die voor 2018 de standaard was.

Je zou nu kunnen denken, dat stellen nu daadwerkelijk moeten nadenken over hun financiële positie nu en in de toekomst en vervolgens actief een keuze gaan maken voor hun vermogensrechtelijke overeenkomst: beperkte gemeenschap, huwelijkse voorwaarden of gemeenschap.

De minister heeft echter ervoor gepleit, dat het een goed idee is om het huwelijk in gemeenschap van goederen goedkoper te maken.

Op 1 januari is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden en dat zou de gouden greep zijn om mensen zich beter voor te bereiden op allerlei kwesties, die zich tijdens maar ook na hun huwelijk kunnen voordoen. Het blijft echter belangrijk om je te realiseren, dat iedere relatie, die je aangaat eigenlijk een soort overeenkomst is, die onderhoud vergt. Het gaat namelijk nooit zoals je dat vooraf gedacht had.

Vaak kiezen mensen voor de goedkoopste optie en laten we eerlijk wezen: als je niet weet waaruit je kunt kiezen lijkt de goedkoopste optie al vlug de beste.

Mijn advies zou zijn om in alle gevallen, die een financieel element hebben advies in te winnen en al helemaal bij iets emotioneels als een huwelijk en iedere andere liefdesrelatie. Betrek elkaar in jullie financiële positie en maak dan een keuze. Soms gebeuren er ook zaken, waarop je geen invloed hebt, zoals een erfenis of een schenking.

Tot 1 januari 2018 hadden we in Nederland als geldend hoofdstelsel de wettelijke gemeenschap van goederen als je trouwde zonder het maken van huwelijkse voorwaarden. Op enkele uitzonderingen na viel al het vermogen van echtgenoten in deze gemeenschap. Ook schenkingen of erfenissen, tenzij er een uitsluitingsclausule was opgenomen bij de schenking of in het testament. Alleen in dat geval behoorde de schenking of erfenis tot het privévermogen van de verkrijger.

Per 1 januari 2018 zou door de beperkte gemeenschap een schenking of erfenis privévermogen van de ontvanger blijven. Omdat op hen, die voor 1 januari 2018 getrouwd zijn zonder huwelijkse voorwaarden nog gewoon de oude regels gelden is in die gevallen is een uitsluitingsclausule nog steeds nodig om een schenking of erfenis privé te laten zijn.

Omdat de meeste erflaters en schenkers niet eerst zullen vragen hoe de ontvanger zijn huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld is het daarom beter toch gewoon een uitsluitingsclausule op te nemen, als het de bedoeling is om het geschonkene alleen aan de ontvanger ten goede te laten komen.

Wat het nieuwe huwelijksvermogensrecht met name laat zien, is dat een huwelijk administratie vergt en grote zorgvuldigheid ten aanzien van de financiën. Mijns inziens past daarbij niet een lichtzinnige keuze voor de goedkopere optie van de gemeenschap

Deel dit bericht

Dit is waarom je voor Scheiden Anno Nu kiest

×