Skip to content

Echtscheiding in goede harmonie

Wist je dat een echtscheiding ook in goede harmonie plaats kan vinden? Daarvoor doe je een beroep op Scheiden Anno Nu, met Max Rens als mediator voor iedere echtscheiding. Ik bezoek jullie gewoon thuis omdat daar vaak alle informatie te halen is die noodzakelijk is voor een echtscheiding. Vaak kan ik al snel de meeste vragen beantwoorden aangaande jullie echtscheiding. Echtscheiding mediation van Scheiden Anno Nu werkt plezierig en de kosten van de echtscheiding vallen afgezet tegen andere ondersteuning bijzonder mee.

Scheiden Anno Nu

Max Rens richtte in 2015 Scheidingsperspectief op. Dat deed ik om aan kennisdeling te doen met collega’s. Daardoor wisselen collega’s steeds kennis uit en is Rens in de praktijk nog beter in staat een echtscheiding op de enige juiste wijze te begeleiden. Het scheidingsproces verloopt zo ook een stuk plezieriger voor de betrokken partijen. Ik werkte lang in de financiële sector. Daardoor deed ik heel erg veel juridische kennis op, iets dat mij nu als mediator bijzonder goed van pas komt. Bovendien is het omgaan met mensen voor mij belangrijk. Ik heb daarom een volledig eigen methode heeft ontwikkeld om scheidingen zo prettig mogelijk te laten verlopen. 

Echtscheiding : hoe dan?

Voor het verloop van een scheiding zijn transparantie en een zeker tempo erg belangrijk. Daarbij ben ik als scheidingsbegeleider geïnteresseerd, enthousiast, creatief en iemand die geen uitdaging uit de weg gaat. Vanuit mijn ervaring en expertise op het gebied van echtscheidingen noem ik een scheiding ‘over de drempel durven te stappen om samen apart verder te gaan’. Creativiteit speelt een grote rol bij het begeleiden van het scheidingsproces. Als geen ander heb ik gemerkt, dat het echter vooral draait om het durven nemen van bepaalde stappen.

Vertrouwen en respect bij iedere echtscheiding

Wie hulp bij een echtscheiding wenst, krijgt altijd eerst een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Daarin licht ik mijn werkwijze toe, vertel ik meer over de kosten, de planning, de duur van het traject en alle stappen. Is er bij beide partijen voldoende vertrouwen, dan kunnen we beginnen met de mediation. Jullie krijgen dan apart toegang tot het portaal van Scheiden Anno Nu. In dat portaal kunnen jullie de gevraagde documenten uploaden, gegevens invullen en kunnen jullie een ouderschapsplan invullen. Uiteraard gebeurt dit als in een veilige omgeving conform de normen van de AVG. Dat garandeert dat de verstrekte informatie niet in handen komt van derden. Kernwaarden zijn hierin: respect, transparantie, menselijkheid en een praktische aanpak met respect voor emoties die nou eenmaal een rol spelen tijdens een echtscheiding.

Snel geregeld met de mediator voor echtscheiding.

Een echtscheiding aanvragen is een proces, dat gepaard gaat met emoties. In dat proces is het belangrijk om je te laten ondersteunen door een onafhankelijke en gespecialiseerde mediator. Scheiden Anno Nu staat voor een professionele afhandeling van zowel de financiële als de juridische zaken rondom de echtscheiding. Het werkt nauw samen met vaste advocaten, een extra advocaat inschakelen is dus niet nodig. Scheiden Anno Nu biedt een volledig veilige omgeving waarin alles wat belangrijk is besproken wordt. In dat kader moet je denken aan de verdeling van de geboden zorg aan kinderen, als die in het spel zijn. Bovendien wordt in dat opzicht ook een alimentatieberekening gemaakt. 

Afspraken vastleggen met echtscheiding mediation

Scheiden Anno Nu kan de echtscheidingsprocedure een stuk gestroomlijnder laten verlopen. In grote lijnen moet er overeenstemming zijn om zo vervolgens de afspraken vast te kunnen leggen. Ik werk vanuit de eigen locatie, maar kan ook gewoon bij jullie thuis komen. Voor scheiden in een dag zijn verdeeld over het land ook een aantal prima locaties beschikbaar. Uiteindelijk heb je zelf een hand in de locatie. Mocht er sprake zijn van kinderen, dan wil ik ook die graag spreken. Daarmee benadruk ik, dat kinderen belangrijk zijn voor een “duurzame” scheiding.

Kosten echtscheiding en aftrekposten

In grote lijnen betekent hulp bij echtscheiding via Scheiden Anno Nu dat er jullie na het kennismakingsgesprek om via het portaal gegevens in te vullen en documenten te uploaden en. Vervolgens worden mediation gesprekken gevoerd en wordt er gewerkt aan het uitwerken van een convenant en een ouderschapsplan. Deze methode bevordert de bewustwording en zorgt voor lagere kosten voor jullie scheiding. Daarbij is het een prettige gedachte dat de gemaakte afspraken op een juridisch begrijpelijke wijze vastgelegd worden en dat je bij het gehele proces steeds begeleiding krijgt. Wat er ook speelt……….

Ouderschapsplan echtscheiding

Kies je voor Scheiden Anno Nu dan krijg je standaard een convenant. Daarin staan alle gemaakte afspraken en zo kan er na afloop geen enkel misverstand meer bestaan. Het ouderschapsplans een onderdeel van het convenant en daarin leg ik al jullie wensen en afspraken vast ten aanzien van jullie afspraken over de kinderen. De omgangsregeling is zo helder, dat je hem op de ijskast kunt plakken.

Denk goed na over de afspraken over de echtscheiding

Een echtscheiding kan je ook middels online scheiden, een manier van scheiden die in opkomst is. Er dient in dat geval volledige overeenstemming te zijn over de invulling. Dit kan dus alleen als je samen de echtscheiding aan wilt vragen. Dat het online traject wint aan populariteit komt door het gemak waarmee je een echtscheiding kunt regelen en door de lagere kosten van een online scheiding. Voor je echter voor een degelijk traject kiest is het verstandig nog eens heel goed na te denken. Ben je het wel echt eens met alle gemaakte afspraken? Mocht dit daadwerkelijk het geval zijn, dan is online scheiden inderdaad een uitstekende manier om tegen lage kosten te gaan scheiden.

Zorg en opvoedingstaken

Uiteraard staan niet alleen de belangen van jou en je (ex) partner centraal, maar zijn ook jullie kinderen een belangrijk gesprekspunt. In principe bepaalt de wet in hoofdlijnen wat er gaat gebeuren. Zo moet je altijd een ouderschapsplan maken. In dat plan moet je in elk geval aandacht besteden aan het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken en de rechten en plichten die gelden wat betreft de omgang met de kinderen. Ook moeten jullie regelen hoe jullie elkaar informeren over belangrijke zaken, zoals school en het financiële vermogen van de kinderen. En dit moeten jullie samen bekostigen, daarom maken wij een alimentatieberekening. Daarnaast kunnen jullie nog tal van andere aspecten opnemen in dit plan, een plan dat vaak uitgroeit tot een omvangrijk document. Vaak neemt een rechter het verzoek tot echtscheiding niet eens in behandeling als er geen ouderschapsplan is opgesteld.

Kind krijgt een stem

Let wel; in het ouderschapsplan wordt gesproken over de kinderen die een leeftijd hebben tot achttien jaar. Het is niet zo dat kinderen al vanaf hun twaalfde zelf mogen kiezen bij wie ze willen gaan wonen. Wel geldt dat de kinderen zo rond die leeftijd wat meer betrokken kunnen worden bij het tot stand komen van de afspraken. Het kind mag dan een stem in het geheel krijgen. In alle gevallen is de insteek van een ouderschapsplan om te komen tot een omgangsregeling waarin iedereen zich kan vinden, dus zowel beide ouders als de kinderen zelf.

Berekening

Echtscheiding aanvragen betekent dat er een omgangsregeling moet komen met betrekking tot de kinderen. Daarin staat de dagelijkse zorg voor de kinderen beschreven. Dit kan op twee verschillende manieren overigens. Er kan gekozen worden voor een regeling op basis van een zorgverdeling en op basis van het aan populariteit winnende co-ouderschap. Op basis van zorgverdeling zullen kinderen vaak bij met name een van de ouders gaan wonen en draagt die ouder dus ook meteen de meeste zorg. De andere partij betaalt dan alimentatie. Bij de totstandkoming van de uiteindelijke alimentatie bedrag houden wij bij de berekening rekening met onder andere subsidies en tegemoetkomingen. Vaak ziet een van beide ouders in voornoemd geval de kinderen minder. Communicatie en het maken van gedegen afspraken wordt dan nog belangrijker. En daarom is het goed om in zee te gaan met Scheiden Anno Nu, die weet precies waarop je moet letten en hoe je bepaalde zaken helder kunt formuleren.

Co-ouderschap

De andere optie die er is, co-ouderschap, betekent dat de kinderen ongeveer evenveel tijd bij beide ouders door gaan brengen. Zo blijven beide ouders ook goed op de hoogte bij de dagelijkse gang van zaken en hebben beide partijen contacten met school, sport en weten ze wie de vriendjes en vriendinnetjes zijn. Ook de ouders hebben zo meer contact. Bij een co-ouderschap dient het contact tussen de ouders goed te zijn. Goed overleg moet dan steeds mogelijk zijn. Meer dan welke andere vorm dan ook vraagt co-ouderschap om goed communiceren van de ouders. Bovendien is het bij een co-ouderschap wel verstandig en ook handig om te zorgen dat vader en moeder dicht bij elkaar in de buurt blijven wonen.

Wil je meer weten?

Wil je weten hoe een scheiding anno nu werkt? neem dan contact op.Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

×