Skip to content

Echtscheiding en het convenant

 

Echtscheiding en het convenant: 

een twee-eenheid

Een echtscheiding en het convenant zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je gaat scheiden, moeten er veel afspraken worden gemaakt. Zijn jullie het eens over alle afspraken, dan worden ze vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Als het echtscheidingsconvenant eenmaal klaar is, is de scheiding vaak snel afgerond.

echtscheiding en het convenant

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en jouw partner. Hierin staan alle afspraken die jullie hebben gemaakt over de (echt)scheiding. Hierbij kun je denken aan met name de volgende onderwerpen:

 • de procedure
 • een regeling voor de kinderen
 • een regeling voor huisdieren
 • alimentatie
 • de boedelverdeling
 • afspraken te aanzien van jullie huur- of koopwoning
 • afspraken over eventueel overig onroerend goed
 • verzekeringen
 • het pensioen
 • overbedeling
 • slotopmerkingen

Een echtscheiding en het convenant en de procedure

Als je een scheiding regelt in een mediation dan bepalen jullie in het convenant waar die procedure wordt gevoerd. Neem dat daarom ook op in jullie convenant

 

Een echtscheiding en het convenanten en de kinderen

Hebben jullie kinderen? Dan nemen jullie in voor de scheiding in het convenant afspraken op, die met name tussen jullie als scheidende partner gaan gelden. Alle overige afspraken ten aanzien van de verzorging en opvoeding nemen jullie bij voorkeur op in het ouderschapsplan. Een belangrijk onderdeel in het convenant zijn onder andere de alimentatieafspraken.

Nu er steeds meer samengestelde gezinnen zijn wordt het ook steeds belangrijker om ook over die kinderen afspraken te maken en ook die vinden hun plek in het convenant.

 

Een echtscheiding en het convenanten en eventuele huisdieren

 

Een echtscheiding en het convenant bevatten ook regels voor eventuele huisdieren. Jullie huisdieren hebben ook aandacht nodig: neem er daarom een artikel in het convenant op. Gewoon omdat het kan en omdat er dan duidelijkheid is over wie ze gaat verzorgen en wie er voor de kosten opdraait. Betrek hier ook je kinderen bij.

 

Een echtscheiding en het convenanten en alimentatie

Jullie moeten niet alleen voor jullie kinderen en huisdieren zorgen maar in veel gevallen is er ook een recht op alimentatie. Een convenant is de plek om jullie financiële verplichtingen jegens elkaar vast te leggen

 

Een echtscheiding en het convenant en boedelverdeling

Een echtscheiding en het convenant bevatten veel spelregels over de verdeling van alle bezittingen en schulden. Een boedelverdeling kan in basis heel gemakkelijk zijn: van alles in de gemeenschap ben je allebei voor de helft eigenaar. Bij huwelijkse voorwaarden heb je misschien samen afgesproken, dat bepaalde goederen gemeenschappelijk eigendom zijn. Zijn jullie na 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd? Dan blijven alle bezittingen die je voor het huwelijk had van jou. Alles wat jullie tijdens het huwelijk samen hebben gekocht of zijn aangegaan valt in de gemeenschap en moet verdeeld worden. In al deze gevallen is het verstandig om samen een uitgebreide inventarisatie te maken van de spullen die verdeeld moeten worden. Omdat geen boedel hetzelfde is bestaat een voorbeeld boedelverdeling niet en kijken wij altijd mee met jullie wensen

 

Een echtscheiding en het convenant en verknochte goederen

Verknochte goederen, zoals sieraden, kleding en erfenissen of schenkingen zijn niet automatisch gemeenschappelijk eigendom. Deze verknochte goederen behoren toe aan de eigenaar en hoeven niet altijd meegenomen te worden in de boedelverdeling. Deze kunnen wel een inbreuk maken op de omvang van het vermogen. Wij maken hiervan altijd een begrijpelijk overzicht.

 

Een echtscheiding en het convenant en de uiteindelijke verdeling

Als alles is verdeeld, tel je de waarde bij elkaar op en zie je onder de streep of de verdeling ongeveer gelijk is. Zit er onderling een groot verschil in de waarde, dan moet dit verschil met de ander verrekend worden.
Je kunt de inboedel ook verdelen met gesloten beurzen. Apart van elkaar geef je dan aan op een lijst wat je graag zou willen hebben. Aan het einde van de rit vergelijk je de lijsten met elkaar. Zijn er zaken uit de inboedel die jullie allebei willen hebben, verdeel die dan in onderling overleg. Let er hierbij op dat je tot een verdeling komt die redelijk is.

 

afspraken te aanzien van jullie huur- of koopwoning

Wij laten in het convenant ook de aanvullende afspraken zien, die jullie maken ten aanzien van de woning

 

Een echtscheiding en het convenant en overig onroerend goed

Sommige mensen hebben een losse garage, een vakantiehuisje of een belegginspand. Omdat dit belangrijke vermogensbestanddelen zijn willen jullie hierover goede afspraken maken en deze horen daarmee ook in het convenant.

 

Een echtscheiding en het convenant en verzekeringen

Verzekeringen lijken zo simpel: dat regelen we zelf wel na de scheiding. Er zitten vaak toch veel meer zorgen aan dan je in eerste instantie zou denken. Wij nemen daarom voor iedere verzekering op wie wat ermee gaat doen na jullie scheiding.

 

Een echtscheiding en het convenant en pensioen

Heel veel mediators laten de verevening van het pensioen aan jullie zelf over om na de scheiding te regelen. Maar waarom zou je het vaak grootste vermogensbestanddeel onbesproken laten. Juist hier is het zo gemakkelijk om vergissingen te maken en afspraken te maken, die later onuitvoerbaar blijken. Laat daarom het pensioen nooit onbesproken en neem het altijd op in een convenant, zelfs als jullie het niet willen verdelen.

 

Een echtscheiding en het convenant en overbedeling

De feitelijke verdeling ofwel de juridische verdeling van alle bezittingen en schulden loopt bijna nooit synchroon met de financiële verdeling. Er moet in een dergelijk geval daarom nog iets verrekend worden. Degene die op basis van de juridische verdeling financieel gezien te veel krijgt moet iets vergoeden aan degene die op basis van de juridische verdeling financieel gezien te weinig krijgt. Dit is eigenlijk een soort afronding van de verdeling van alles in jullie vermogen en heet technisch een verrekening op basis van overbedeling. Zo weet je wat je krijgt en wat het in geld waard is gebleken.

 

slotopmerkingen

De slotopmerkingen in een convenant zijn bedoeld om alles samen te vatten en nog eens duidelijk naar elkaar te maken, dat de gemaakte afspraken ook echt de gemaakte afspraken, dat jullie afspraken in de mediation hebben begrepen, dat jullie deze met het volle verstand hebben gemaakt en dat jullie geen aanleiding hebben om erop terug te komen.

De slotopmerkingen zijn daarmee een moment om te koesteren: een tekst, die aangeeft, dat jullie het emotionele proces van een scheiding tot een goed einde hebben gebracht. Een moment om trots op te zijn!

 

Waarom een convenant

Een convenant is eigenlijk het afsprakendocument, dat past bij een financieel afrekenmoment. Het moete daarom juridische en financieel kloppen. Maar bovenal moet het jullie afspraken helder weergeven en emotioneel begrijpelijk zijn in gewoon Nederlands.

Daarnaast bevat het convenant ook een aantal aanwijzingen van allerlei dingen, die je direct na de scheiding allemaal nog moet regelen. Het convenant is daarmee niet alleen het sluitstuk voor een afrekenmoment maar ook een spoorboekje voor de nabij toekomst. Een voorbeeld convenant bestaat daarmee niet omdat ieder convenant uniek is en toegespitst op jullie wensen.

 

Echtscheidingsverzoek

Zijn jullie het allebei eens over de inhoud van het echtscheidingsconvenant? Dan kan er een gezamenlijk echtscheidingsverzoek worden ingediend. Daarmee is het eind van de scheiding al behoorlijk in zicht.

Lukt het jullie niet om het eens te worden over de afspraken die gemaakt moeten worden, dan zal alles een stuk langer gaan duren. Je loopt dat zelfs het risico op een ‘vechtscheiding‘. Je komt dan tegenover elkaar te staan in de rechtbank, waardoor je allebei een eigen advocaat nodig hebt. In dat geval kan het zelfs zo zijn dat jullie kinderen voor de rechter moeten verschijnen, wat je echtscheiding nog moeilijker maakt. Als jullie het niet eens worden, denk dan eens aan mediation. Mediation kan dit soort situaties soms voorkomen.

 

Scheiden en alimentatie

 

Regel jullie scheiding anno nu online of offline

Wij begeleiden jullie scheiding gewoon op
de makkelijkste en veiligste manier die er is én die bij jullie past. Bekijk hieronder de mogelijkheden:

Wil je meer weten?

Wil je weten hoe een scheiding anno nu werkt? neem dan contact op.Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

×