Echtscheiding en pensioen

Echtscheiding en partnerpensioen/bijzonder nabestaanden pensioen
Bij een echtscheiding moet er veel geregeld worden. Het is een emotionele, onzekere en ingrijpende periode, waarbij het leven van alle gezinsleden en betrokkenen uit balans is.
Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over de hoogte van de kinder- en partneralimentatie, de omgangsregeling met de kinderen, de woonsituatie, de verdeling van alle bezittingen (en schulden) en de opgebouwde pensioenrechten.
Vaak kom ik tegen dat mensen alles snel geregeld willen hebben, zodat ze weer verder kunnen. Maar de afspraken moeten wel volledig en zorgvuldig zijn.
Als extra aandachtspunt wil ik daarom stilstaan bij het opgebouwde pensioen en het bijzonder nabestaande pensioen/partnerpensioen.
Wat hebben jullie zoal opgebouwd aan pensioen en hoe willen jullie dit betrekken in de verdeling bij de voorgenomen echtscheiding?
Veelal wordt er afgesproken dat het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens de huwelijkse jaren 50/50 verdeeld wordt. (conform Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, WVPS). Vaak wordt er minder of geen aandacht geschonken aan het partnerpensioen. Dit is het pensioen wat wordt uitgekeerd als je ex-partner overlijdt.
Belangrijke vragen hierbij zijn:
– Ben je na de echtscheiding financieel onafhankelijk of heb je aanvullend inkomen nodig?
– Als jullie met elkaar overeenkomen dat er een onderhoudsbijdrage voor de kinderen en/of de partner is, wat gebeurt er dan als degene die de bijdrage(n) betaalt, overlijdt?
– Is er vanuit het opgebouwde pensioen voldoende geld beschikbaar om dit financiële risico af te dekken of is het verstandig een aanvullende overlijdensrisico verzekering hiervoor af te sluiten?
In veel pensioenfondsen is het partnerpensioen, het pensioen wat je ontvangt na overlijden van je ex-partner, onvoldoende opgebouwd. Vaak gedeeltelijk op kapitaal basis en gedeeltelijk op risicobasis. Het gedeelte op risicobasis vervalt als je gaat scheiden. Er is dan dus weinig tot geen financiële zekerheid bij overlijden. Vooraf de waarde opvragen bij het pensioenfonds geeft inzicht voor de toekomst bij extra verdrietige omstandigheden.
Zeker als kinderen gaan studeren en de financiële zekerheid valt weg, geeft het rust dat jullie daar afspraken over hebben gemaakt en wellicht gezamenlijke aanvullende maatregelen voor hebben genomen.
Samen met je mediator/echtscheidingsadviseur kun je naar passende oplossingen zoeken.

Deel dit bericht

Dit is waarom je voor Scheiden Anno Nu kiest

×