Skip to content

Kinderalimentatie, wat is dat?

 

 

Kinderalimentatie, wat is dat?

Kinderalimentatie is een ander woord voor alle kosten, die jullie over en weer bijdragen in de opvoeding en verzorging van jullie kinderen.

Kinderalimentatie, wat betaal je ervan?

 

Je maakt voor de opvoeding en verzorging van kinderen eigenlijk altijd kosten. Van hele simpele dingen als huisvesting, kleding en eten tot aan scholing, een fiets, computer en vaak ook rijlessen

 

Kinderalimentatie, wie betaalt wat?

Je vraagt je misschien af wat moet ik betalen? Eigenlijk betalen jullie deze kosten altijd samen. Echter op basis van de verdeling van de toeslagen en de kinderbijslag ontstaat er in een berekening een situatie, waarbij jullie op basis van jullie inkomens een eerlijke verdeling krijgen net als toen jullie nog wel samen waren.

 

De Wet hervorming kindregelingen brengt met zich mee, dat In veel gevallen niet de alimentatieplichtige de kosten van de verzorging en opvoeding van kinderen betaalt maar de overheid. Dit kan leiden tot onbegrip bij de ontvangende partij, wanneer die bijvoorbeeld denkt, dat de alimentatieplichtige te weinig betaalt.

 

Hoe wordt de hoogte van kinderalimentatie bepaald?

De hoogte van de alimentatie wordt in eerste instantie bepaald door de behoefte aan alimentatie. In tweede instantie wordt dan gekeken of de alimentatieplichtige voldoende draagkracht heeft om de (behoefte aan) alimentatie te kunnen betalen. De alimentatie wordt dus nooit hoger dan de behoefte, als de draagkracht lager is dan behoefte wordt de alimentatie niet hoger dan de draagkracht.

 

Het kindgebonden budget dat de verzorgende ouder ontvangt wordt in mindering gebracht op de behoefte van het kind. Doordat het kindgebonden budget wordt verhoogd, wordt een groter deel van de behoefte van het kind voldaan vanuit het kindgebonden budget. Dit betekent dat de behoefte aan alimentatie ten gevolge van deze wijzigingen wordt verlaagd. In bepaalde gevallen wordt zelfs de volledige behoefte van het kind voldaan vanuit het kindgebonden budget en de daaronder begrepen nieuwe ‘alleenstaande ouderkop’. (Vandaar dat men zegt dat de verantwoordelijkheid van het betalen van de kosten van de kinderen lijkt te zijn verschoven van de ouders naar de overheid.)

 

Naast de behoefte kan ook de draagkracht beïnvloed worden door de Wet hervorming kindregelingen. Door onder andere het wegvallen van fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie kan de situatie zich voordoen dat de alimentatieplichtige maandelijks minder te besteden heeft.

 

De wet hervorming kindregelingen kan ook van invloed zijn op de hoogte van de partneralimentatie, wanneer de alimentatieplichtige naast kinderalimentatie ook partneralimentatie moet betalen. Als een alimentatieplichtige minder kinderalimentatie hoeft te betalen, kan het zo zijn dat de alimentatieplichtige meer financiële ruimte en daardoor meer draagkracht overhoudt om een hogere partneralimentatie te kunnen betalen.

 

 

Ben je altijd verplicht tot kinderalimentatie?

Ja, als je kinderen hebt ben je verplicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding. Bij kinderalimentatie is de relatie tussen de ouders niet van belang, zelfs als ouders geen relatie hebben gehad, bestaat het recht op kinderalimentatie. Berekeningen worden gemaakt op basis van de gegevens die jij en jouw (ex-)partner overleggen.

 

Kinderalimentatie en omgang

Soms lukt het contact met jouw ex na de scheiding echt helemaal niet en je dreigt om te stoppen met het betalen van de kinderalimentatie. Je denkt misschien daarmee jou ex te straffen maar de werkelijkheid kan zich ook tegen jou keren. Als je deze weigering voortzet kunnen er namelijk twee dingen gebeuren:

  • Ofwel het LBIO vordert de alimentatie bij jou, wat erg veel extra kosten met zich mee brengt
  • Of in het uiterste geval kan jou de omgang met jou kind(eren) worden ontzegd

Realiseer je daarom allebei, dat kinderalimentatie bedoeld is voor de kinderen en nergens anders voor.

 

 

Hoe wordt de kinderalimentatieberekening gemaakt?

Je maakt bij de berekening vaak gebruik van het zogeheten tremarapport. Het tremarapport kun je vinden op de website www.rechtspraak.nl

 

De alimentatie wordt berekend op basis van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Wanneer er zowel kinderalimentatie als partneralimentatie wordt verzocht, heeft kinderalimentatie altijd voorrang. Dit houdt in dat er eerst kinderalimentatie wordt berekend en als er daarna nog ruimte is, de partneralimentatie kan worden berekend. Er bestaat alleen recht op partneralimentatie, indien u getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad.

 

Welke stukken dien ik te overleggen?

 

Voor het berekenen van de alimentatie hebben wij diverse gegevens nodig. Hierbij kun je denken aan inkomensspecificaties, zoals loonstroken en een jaaropgave, maar ook specificaties van woonlasten, het polisblad van jouw zorgverzekering, voorlopige beschikking zorgtoeslag en of huurtoeslag. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk de hoogte van de alimentatie te berekenen.

 

Scheiden en alimentatie

 

Regel jullie scheiding anno nu online of offline

Wij begeleiden jullie scheiding gewoon op
de makkelijkste en veiligste manier die er is én die bij jullie past. Bekijk hieronder de mogelijkheden:

Wil je meer weten?

Wil je weten hoe een scheiding anno nu werkt? neem dan contact op.Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

×