Misverstand: Vanaf 12 jaar mogen kinderen kiezen bij wie ze wonen na de scheiding.

Zo vaak hoor ik mensen zeggen: mijn kinderen mogen toch zelf kiezen waar ze wonen, ze zijn al 12+! Dat is een hardnekkig misverstand. Totdat een kind 18 jaar is, beslissen de ouders samen waar de kinderen gaan wonen na een scheiding. Dus óók als kinderen ouders zijn dan 12 jaar.

Misverstand

Waar het misverstand vandaan komt, is dat de rechtbank kinderen van 12 jaar en ouder oproept om gehoord te kunnen worden door de rechter, over de vraag hoe de kinderen over hun woonsituatie en de omgang denken. Dat wil niet zeggen dat kinderen ook zelf mogen kiezen, ze hebben alleen een stem in de procedure. De rechtbank beslist op grond van àlle omstandigheden, dus niet alleen de stem van het kind, maar ook de mening van ouders, de feitelijke (woon)situatie en eventueel het advies van de Raad voor de Kinderbescherming waar het kind zijn of haar hoofdverblijfplaats heeft en hoe de omgang eruit zal komen te zien. Uiteraard geldt dit alleen, wanneer ouders er in onderling overleg niet uitkomen.

Overlegscheiding

Zijn jullie als ouders wél samen in overleg over de vraag bij wie de kinderen ingeschreven zullen staan en hoe de zorgregeling eruit zal komen te zien, dan geldt eigenlijk hetzelfde. Kinderen die zelf hun mening kunnen verwoorden, mogen uiteraard hun mening geven. Maar jullie als ouders maken gezamenlijk de keuze. Daarbij is het natuurlijk van belang om goed te luisteren naar jullie kind. Heel belangrijk is, om het kind niet (onbewust) onder druk te zetten. Gesprekken als deze, over de vraag wanneer ze bij wie zouden willen zijn, vergen een goede voorbereiding en worden bij voorkeur in overleg en gezamenlijk gevoerd met de kinderen. Kinderen willen en hoeven niet te kiezen tussen hun ouders, maar soms hebben ze een duidelijke mening over de te beantwoorden vraag.

Bij veel kinderen spelen praktische factoren ook een grote rol, bijvoorbeeld de buurt waarin een ouder woont (is die dicht bij school of bij de oude woning) of de beschikbaarheid van een ouder na schooltijd.

Flexibiliteit is, voor zover mogelijk, erg belangrijk. Soms heeft een kind nu eenmaal “even” behoefte aan de andere ouder dan waar hij of zij “officieel” zou horen te zijn. Vaak is een telefoontje of facetime contact genoeg, maar hoe fijn zou het zijn voor het kind als het “even” op en neer kan naar de andere ouder, als dat tenminste praktisch gezien tot de mogelijkheden behoort. Geef je kind en elkaar de ruimte, gun elkaar de kinderen en gun de kinderen jullie beiden als ouders.

Tips

Voor tips over het voeren van een van de moeilijkste gesprekken van jullie leven, namelijk het vertellen van de kinderen dat jullie gaan scheiden of de vervolggesprekken over hoe dan, zie dan ons blog hoe vertel ik het onze kinderen?

Ook raad ik het boek “Aan alle gescheiden ouders” van stichting Villa Pinedo van harte aan. De website https://www.villapinedo.nl/ouders/  is eveneens heel waardevol. Oók voor jullie kinderen, zie https://www.villapinedo.nl/

Deel dit bericht

Dit is waarom je voor Scheiden Anno Nu kiest

×