Skip to content

Partneralimentatie 2020, wat is er anders?

 

Partneralimentatie 2020, wat is er anders?

Scheiden is geen onderwerp voor bij de borrel en al helemaal de regels rondom partneralimentatie per 2020 brachten in 2019 mensen nog op ideeën.Toch scheiden er jaarlijks nog steeds ongeveer 70.000 stellen. En partneralimentatie blijft ook na 2020 de gemoederen nog wel even bezighouden.

Hoe gewoon het daarmee misschien ook wordt, het blijft topsport om een scheiding praktisch en emotioneel goed te volbrengen.

Iedereen is bezig om het zo overzichtelijk mogelijk te maken. Zo maakt de overheid de wetgeving eenvoudiger en begeleiden wij jullie op een zo modern mogelijke manier door het woud van regels. Je kunt immers heel goed scheiden op een maandagmorgen maar met alle regels lukt scheiden daarentegen is gewoon niet zo makkelijk. Net als in andere landen moeten we steeds meer voor ons zelf zorgen en is de overheid alleen maar een vangnet. Daarom zijn de regels voor partneralimentatie per 2020 gewijzigd.

Om te beoordelen waarom de veranderingen plaatsvinden is het van belang om allereerst te bepalen, dat partneralimentatie een bron van inkomen is.  Daarmee is partneralimentatie onderworpen aan inkomstenbelasting: voor de betaler en aftrekbaar voor de ontvanger.

Wat is partneralimentatie

 

 

Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de ene ex-echtgenoot (de alimentatiegerechtigde) te betalen door de andere ex-echtgenoot (de alimentatieplichtige). Deze plicht ontstaat als de inkomens van partijen behoorlijk verschillen. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

*             behoefte: bij welk bedrag blijft de levensstandaard van de alimentatiegerechtigde ongeveer gelijk?

*             verdiencapaciteit: in hoeverre is de alimentatiegerechtigde zelf in staat een inkomen te verdienen?

*             draagkracht: hoeveel kan de alimentatieplichtige maximaal aan alimentatie betalen?

Deze draagkracht van de alimentatieplichtige is altijd het maximale bedrag dat betaald kan worden.

 

Hoe was het partneralimentatie tot 2020 geregeld?

Tot de nieuwe alimentatiewet van 2019 gold in de wet een maximale termijn voor partneralimentatie van 12 jaar. Zijn er geen kinderen en heeft het huwelijk korter dan 5 jaar geduurd, dan was de maximale alimentatieduur even lang als de duur van het huwelijk.

Hoe is de partneralimentatie per 2020 geregeld?

Wanneer een scheiding na 1 januari 2020 aanhangig wordt gemaakt geldt er een recht op partneralimentatie voor een periode van de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Uitzonderingen op de Wet herziening partneralimentatie 2020

Vanuit de verzorgingsgedachte kent de wet wel de volgende uitzonderingen:

  • Bij huwelijken langer dan 15 jaar ėn waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde maximaal 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd geldt er een maximale alimentatieplicht tot het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW gerechtigde leeftijd bereikt, met een maximum van 10 jaar.
  • Bij huwelijken waaruit kinderen zijn geboren die nog geen 12 jaar oud zijn geldt er een maximale alimentatieplicht tot aan het moment waarop het jongste kind 12 jaar wordt, met een maximum van 12 jaar.
  • Tot en met 2026 geldt er een overgangsregeling, waarbij de alimentatiegerechtigde recht heeft op maximaal 10 jaar partneralimentatie, wanneer de geboortedatum van de alimentatiegerechtigde bij het aanhangig maken van de echtscheiding op of voor 1 januari 1970 ligt.
  •  

Partneralimentatie en de aftrekbaarheid?

Op dit moment is partneralimentatie als bron van inkomen belast en aftrekbaar. Om het belastingstelsel te vereenvoudigen neemt de fiscus nu al maatregelen, die er wellicht toe zullen leiden, dat partneralimentatie uiteindelijk niet meer aftrekbaar is. Zo zal de betaalde partneralimentatie de komende jaren tegen een lager tarief aftrekbaar zijn net zolang tot de betaling tegen hetzelfde tarief aftrekbaar is als waartegen die wordt belast. Zo is in 2020 de betaalde partneralimentatie aftrekbaar tegen maximaal 46%, in 2021 tegen maximaal 43%, in 2022 tegen maximaal 40% en tenslotte in 2023 tegen maximaal 37%. Je kunt je voorstellen, dat daarna de berekeningen gemaakt zullen moeten worden volgens een andere en wel de “netto methode”.

 

Scheiden en partneralimentatie2020

Regel jullie scheiding anno nu online of offline

Wij begeleiden jullie scheiding gewoon op
de makkelijkste en veiligste manier die er is én die bij jullie past. Bekijk hieronder de mogelijkheden:

Wil je meer weten?

Wil je weten hoe een scheiding anno nu werkt? neem dan contact op.Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

×