Skip to content

Pensioen en echtscheiding

Pensioen en echtscheiding

Pensioen en echtscheiding lijken soms twee oneerlijke begrippen: je gaat uit elkaar en dan moet je toekomstig inkomen verdelen?

Als je het voornemen hebt te gaan scheiden komt er veel op je af. Zowel emotioneel als financieel. Een van die onderwerpen is het opgebouwde pensioen al is het alleen al omdat vaak jullie grootste vermogenscomponent is.

 

In de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (wet VPS) is geregeld dat bij beëindiging van jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap het ouderdomspensioen 50/50 wordt verdeeld. Dit geldt voor beëindiging na 1 mei 1995. Volgens deze wet hebben jullie beiden recht op de helft van het opgebouwde pensioen tijdens de huwelijkse/geregistreerd partnerschap jaren.

Het is ook mogelijk dat jullie in huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden andere afspraken hebben vastgelegd over de verdeling van jullie pensioenen. Julie kunnen bijvoorbeeld de werking van deze wet (VPS) uitsluiten.

Samenwoners hebben in beginsel geen recht op elkaar pensioen voor zover dit wordt bepaald door de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (wet VPS). Uiteraard kunnen jullie hierover wel afspraken in samenlevingsvoorwaarden. Als jullie dit gedaan hebben dan is het altijd noodzakelijk om hiervan ook pensioenuitvoerders van op de hoogte te brengen.

Verdelen van pensioen bij echtscheiding

Het verdelen van het pensioen wordt pensioenverevening genoemd. In de praktijk betekent dat, dat je je de helft van het tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen van je ex-partner krijgt, als hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en als jullie beiden in leven zijn. Een voordeel van een verevening zonder conversie is, dat als je komt te overlijden voordat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt jouw pensioenrechten weer terugvloeien naar jouw ex-partner. Dit is logisch omdat jullie bij een verevening zonder conversie een afhankelijk pensioenrecht hebben. Je blijft daarmee afhankelijk van het al of niet in leven zijn van jouw ex-partner.

Pensioen en echtscheiding: Verevening van het pensioen

Als jullie gezamenlijk hebben gekozen voor verevening, is het van belang om dit te melden bij het/alle pensioenfonds(en). Met een speciaal hiervoor beschikbaar document  kun je de scheiding melden en de door jullie afgesproken verdeling van het ouderdomspensioen. Doe je dit binnen 2 jaar na de echtscheiding, dan keert de pensioenuitvoerder rechtstreeks aan de gerechtigde uit. Als de termijn van 2 jaar is verstreken blijft wel het recht op de pensioenuitkering aan de ex-partner, maar dan moeten jullie zelf het bedrag maandelijks overboeken naar elkaar.Op het (UPO) uniform pensioen overzicht of op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je snel zien wat de opgebouwde pensioen bedragen zijn.

Het is ook mogelijk om gezamenlijk andere afspraken te maken m.b.t. het verdelen van ouderdomspensioen. Een aanleiding hiervoor kan zijn dat jullie beiden een vergelijkbaar pensioen hebben opgebouwd of dat de opgebouwde pensioen te klein zijn om te verevenen. Ook kan het zijn dat je juist een andere verdeling wilt dan 50/50 of zelfs volledig afzien van elkaars pensioen. Let er wel op dat je je hierover zorgvuldig laat voorlichten wat zoal de consequenties hiervan zijn.

Pensioen en echtscheiding: Conversie van het verevende pensioen

Ook kun je kiezen voor conversie. Dit is een bijzondere vorm van verdelen. Het deel waar je recht op hebt bij de verdeling wordt namelijk omgezet naar een zelfstandig ouderdomspensioen. Hiermee wordt het pensioen, dat jij verkrijgt van jouw partner na verevening losgekoppeld van de pensioenaanspraak van jouw ex-partner. Dit levert naast onafhankelijkheid van jouw ex-partner ook voordelen op, wanneer jullie een groot leeftijdsverschil hebben. Het pensioen wordt dan namelijk uitgekeerd als je zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Een nadeel van conversie is, dat als je komt te overlijden voordat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt jouw pensioenrechten niet weer terugvloeien naar jouw ex-partner. Dit is logisch omdat jullie nu allebei een zelfstandig pensioenrecht hebben. Conversie moet voor beiden wenselijk zijn n de pensioenuitvoerder moet hieraan willen meewerken. Omdat pensioen voor de meeste personen het grootste vermogensbestanddeel is is goede voorlichting een vereiste!

Pensioen en echtscheiding: Nabestaandenpensioen

Of er sprake is van nabestaandenpensioenen hoe dit wordt opgebouwd hangt af van de pensioenregeling. Nabestaandenpensioen is vaak een vangnet voor partneralimentatie en kinderalimentatie. Als je na een echtscheiding financieel afhankelijk bent van je ex-partner, is het belangrijk de financiële gevolgen bij overlijden duidelijk te krijgen en waar mogelijk aanvullende voorzieningen te regelen. Je kunt dan denken aan het afsluiten van een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering.

Als de gevolgen van overlijden geen financieel risico zijn voor de ex-partner is het ook te overwegen om af te zien van het nabestaandenpensioen. Op pensioengerechtigde leeftijd is het dan mogelijk het opgebouwde nabestaandenpensioen om te zetten naar een hoger ouderdomspensioen.

Pensioen en echtscheiding: Conclusie

Elke persoonlijke situatie is anders. Belangrijk in deze cruciale fase is dat jullie gezamenlijk beslissingen kunnen nemen op basis van objectieve uitgangspunten. Het financiële vraagstuk bij een echtscheiding kan complex zijn. Een financieel deskundig mediator geeft inzicht in de mogelijkheden conform wet en regelgeving afgestemd op jullie beider wensen en nieuwe toekomst. Inzicht in de financiën geeft duidelijkheid en als er risico’s zijn, kunnen er aanvullende afspraken/voorzieningen geregeld worden.

 

Scheiden en alimentatie

 

Regel jullie scheiding anno nu online of offline

Wij begeleiden jullie scheiding gewoon op
de makkelijkste en veiligste manier die er is én die bij jullie past. Bekijk hieronder de mogelijkheden:

Wil je meer weten?

Wil je weten hoe een scheiding anno nu werkt? neem dan contact op.Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

×