Skip to content

Scheiden en de belastingdienst

Scheiden en de belastingdienst zijn een onlosmakelijke twee-eenheid. Na een scheiding moet je namelijk uitvoering geven aan jullie afspraken, die in jullie convenant staan. De belastingdienst is dan misschien niet de eerste waar je aan denkt. Toch zijn praktische zaken ook een onderdeel van je echtscheiding. Je kunt dan denken aan:

 

 • Gaan jullie na de scheiding samen of apart belastingaangifte doen?

  Als je bent getrouwd ben je meestal ook fiscale partners. Je doet dan een gezamenlijke belastingaangifte. Als je uit elkaar bent mag dit niet meer. Maar je scheiding stopt meestal niet precies op 1 januari maar vaak in de loop van een jaar. Wanneer kan je dan nog gezamenlijke aangifte doen?

 • Hoe zit het met fiscaal partnerschap bij een scheiding?

  Als jullie fiscaal partners zijn dan eindigt dit, zodra het echtscheidingsverzoek is ingediend én je niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven. In het jaar van de scheiding mag je er nog voor kiezen om als fiscale partners je belastingaangifte in te vullen.

 • Hoe zit het bij een scheiding met de toeslagen: wie is aanvrager en wie is toeslagpartner?

  Je kunt gemakkelijk controleren door te kijken wie er op de voorschotbeschikking van de toeslag als geadresseerde staat vermeld. Ben jij de geadresseerde dan ben jij de aanvrager en is jouw ex-partner de toeslagpartner. Is jouw ex-partner de geadresseerde? Dan is het andersom. Heb je de voorschotbeschikking niet bij de hand, dan kun je het op dezelfde manier controleren door te kijken de site van de belastingdienst onder “Mijn toeslagen”. Vanaf het moment dat jij en je ex-partner niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven heb je de maand daarop geen toeslagpartner meer.

 • Wie mag de hypotheekrente aftrekken bij de aangifte?

  De over het jaar van scheiding genoten hypotheekrenteaftrek verrekenen jullie meestal bij de scheiding. Dit is immers belastingvoordeel. Het daarom belangrijk om te bepalen wie die rente mag behouden, hoe je dat verdeelt of dat je de opbrengst nog steeds als fiscaal partners verrekent. Dit is er ook nog van afhankelijk hoe jullie met de woning om gaan.

 • En hoe zit het bij een scheiding met de zorgtoeslag?

  Na een scheiding verandert je inkomen en daardoor heb je misschien recht op minder of juist meer zorgtoeslag. Geef de wijziging pas door op het moment dat je niet meer op hetzelfde adres woont. Zodra een van beiden verhuist moet je eerst het nieuwe adres aan de gemeente doorgeven. Daarnaast moet je het verzoek tot scheiding bij de rechtbank hebben ingediend. Als dat zo is kan je bij de belastingdienst aangeven dat je de zorgtoeslag wilt wijzigen of aanvragen.

 • Hoe zit het bij een scheiding met de huurtoeslag?

  De huurtoeslag wordt verkregen door degene aan wie die wordt geadresseerd. Let daar allereerst op. In het blok hieronder zie je wat je allemaal te wachten staat in de verschillende situaties.

 • Hoe zit het na een scheiding met de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

  Als je werk combineert met de zorg voor jonge kinderen, dan kun je recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting mits je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je kind moet jonger zijn dan 12 jaar.
  • In het betreffende jaar moet je kind ten minste 6 maanden ingeschreven staan op jouw adres. Behalve als je co-ouder bent. Dan mag je kind ook ingeschreven zijn op het adres van de andere ouder.
  • Je inkomen moet aan bepaalde eisen voldoen.
  • Je hebt, geen, of minder dan 6 maanden een fiscale partner. Heb je langer dan 6 maanden een fiscale partner, maar is je inkomen lager dan dat van hem of haar? Dan heb je ook recht op de korting
 • Hoe zit het met reeds opgelegde aanslagen en teruggaven?

  Je bent altijd verantwoordelijk voor het betalen van je eigen aanslag. Is de aanslag aan jullie beide opgelegd, dan zijn jullie aldus gezamenlijk voor het geheel aansprakelijk. Dit geldt natuurlijk op gelijke wijze ook voor teruggaven.

Scheiden en de belastingdienst: 4 tips bij een scheiding van de belastingdienst zelf:

Regelde je in het verleden je belastingzaken samen met ex-partner? Dan is het belangrijk een aantal praktische zaken op korte termijn te regelen:

DigiD: zorg ervoor dat alleen jij nog je DigiD kan gebruiken.
Rekeningnummer: controleer op welk rekeningnummer je eventuele toeslagen of belastingteruggaven ontvangt en wijzig dit nummer indien nodig.
Adreswijziging: ga je op een ander adres wonen? Geef dit dan door aan de gemeente. De Belastingdienst krijgt de adreswijzing vervolgens door van de gemeente.
• Maak je persoonlijke scheiden-checklist op belastingdienst.nl/scheiden.

Scheiden, huurtoeslag en de belastingdienst

Als jullie gaan scheiden of als samenwonenden uit elkaar gaan hebben jullie ook met een huurwoning met de belastingdienst te maken. Behalve wat jullie zelf bepalen zullen jullie ook nog op de site van de belastingdienst moeten aangeven wat jullie hebben afgesproken. Let er daarbij op, dat huurtoeslag wordt verkregen door degene aan wie die wordt geadresseerd en dat daarom ook de financiële en juridische verantwoordelijkheid voor het te laat melden van wijzigingen bij die geadresseerde ligt. In de kaders hieronder geven wij aan wat er zou moeten gebeuren wanneer jijzelf verhuist of wanneer jouw ex-partner verhuist:

Wat gebeurt er met de huurtoeslag als je na de scheiding zelf verhuist:

Je verhuist na de scheiding naar een huurwoning en de huurtoeslag staat op jouw naam.
Je blijft deze huurtoeslag krijgen maar je moet wel nadat je het verzoek tot echtscheiding hebt ingediend bij de rechtbank op straffe van terugvorderingen een adreswijziging aan de gemeente doorgeven. Geef ook bij de belastingdienst de wijziging nog door.

Je verhuist na de scheiding naar een huurwoning en de huurtoeslag staat op naam van je ex.
In dit geval verandert er niets. Als je zelf aan de voorwaarden voldoet kan je huurtoeslag aanvragen voor de woning waar je nu gaat wonen. Dat doe je zo:

1. Geef nadat je het verzoek tot echtscheiding hebt ingediend bij de rechtbank je nieuwe adres door aan de gemeente waar je woont.

2. Geef bij de belastingdienst door dat je gaat scheiden. 

3. Vraag voor jezelf huurtoeslag aan bij de belastingdienst via Toeslagenoverzicht 2020

Je verhuist na de scheiding naar een koopwoning en de huurtoeslag staat op jouw naam. Als je naar een koopwoning verhuist moet je zelf op straffe van terugvorderingen de huurtoeslag stopzetten.? Uiteraard geef je de adreswijziging door aan de gemeente en vervolgens wijzig je jullie woonsituatie en zet je de toeslag stop op de site van de belastingdienst.

Je verhuist na de scheiding naar een koopwoning en de huurtoeslag staat op naam van je ex. Als je naar een koopwoning verhuist hoef je verder niets te doen.

 

Wat gebeurt er met de huurtoeslag als mijn ex-partner verhuist:

Er zijn twee mogelijkheden: De huurtoeslag staat op jouw naam, of de huurtoeslag staat op zijn naam. Wat moet je in deze twee situaties doen:

De huurtoeslag staat op jouw naam en jouw ex-partner verhuist na de scheiding

De huurtoeslag loopt dan gewoon door maar je moet met het risico van terugvorderingen wel een wijziging van de situatie doorgeven bij de belastingdienst. Anders kan het zijn dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Jouw ex-partner moet zich in ieder geval uitschrijven, welke verplichting ook opgenomen dient te worden in het convenant.

De huurtoeslag staat op naam van je ex-partner en jouw ex-partner verhuist na de scheiding

In dit geval verhuist de huurtoeslag mee omdat die is gekoppeld aan de geadresseerde. Om zelf huurtoeslag aan te vragen moet allereerst jouw ex-partner diens adreswijziging doorgeven aan de gemeente. Vervolgens geef bij de belastingdienst door dat je gaat scheiden en vraag je voor jezelf huurtoeslag aan bij de belastingdienst via Toeslagenoverzicht 2020

Scheiden, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en de belastingdienst

Als jullie kinderen hebben en gaan scheiden, waarvoor jullie toeslagen krijgen en gaan scheiden of als samenwonenden uit elkaar gaan hebben met de belastingdienst te maken. Jullie moeten allereerst zelf zorgvuldig vastleggen wat jullie hebben afgesproken. Vervolgens moeten jullie deze afspraken doorgeven aan de belastingdienst. In dit kader is het altijd van belang om te bepalen of jij de aanvrager of de toeslagpartner bent.

In de kaders hieronder geven wij aan wat er zou moeten gebeuren van jouw standpunt of vanuit het standpunt van jouw ex-partner:

 

 

Scheiden en kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Als je uit elkaar gaat vinden er wijzigingen plaats in het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag.

Ongeacht of jullie co-ouderschap of een zorgregeling afspreken, je zal altijd een aantal stappen moeten doorlopen om een recht op toeslagen te verkrijgen of te behouden:

 1. Allereerst geef je je adreswijziging door aan de gemeente, waarin je staat ingeschreven.
 2. Vervolgens geef je nadat je het verzoek tot echtscheiding hebt ingediend bij de rechtbank bij de belastingdienst jouw wijzigingen door.

 

Scheiden en het kindgebonden budget

Omdat altijd de ouder, die de kinderbijslag ontvangt ook het kindgebonden budget ontvangt is het verstandig om te kijken naar wie de belastingdienst nu al aanmerkt als ontvanger voor de kinderbijslag. Als jij de kinderbijslag krijgt hoef je verder niets te doen. Nadat je hebt doorgegeven dat je gaat scheiden maakt de belastingdienst een nieuwe berekening van je kindgebonden budget gebaseerd op jouw inkomen.

Als je ex-partner de kinderbijslag krijgt en de kinderen gaan bij jou wonen? Dan kan je de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vragen om de kinderbijslag op jouw naam te laten zetten. Vanaf dat moment krijg jij het kindgebonden budget gebaseerd op jouw inkomen.

 

 

Scheiden en kinderopvangtoeslag

De kinderen blijven na de scheiding bij jou wonen

Als jij zelf de geadresseerde bent en de kinderen na de scheiding bij jou blijven wonen en jij daarom de kinderopvangtoeslag ontvangt en de kinderen blijven bij jou wonen, dan verandert er in feite niets. Nadat je hebt doorgegeven dat je gaat scheiden maakt de belastingdienst een nieuwe berekening van je kinderopvangtoeslag gebaseerd op jouw inkomen.

Als jou ex-partner de geadresseerde is heb jij toch recht op kinderopvangtoeslag voor de kinderen die bij jou gaan wonen. Je kan daarom de kinderopvangtoeslag zelf aanvragen bij de belastingdienst. Doe dat pas nadat je ex-partner de kinderopvangtoeslag voor deze kinderen heeft stopgezet.

 

 

De kinderen gaan na de scheiding bij jouw ex-partner wonen

Als de kinderopvangtoeslag nog op jouw naam staat moet je de kinderopvangtoeslag stopzetten voor de kinderen die bij je ex-partnergaan wonen. Hij kan daarna zelf de kinderopvangtoeslag zelf aanvragen bij de belastingdienst.

Als de kinderopvangtoeslag al op naam van je ex-partnerstaat en er geen kinderen bij jou gaan wonen dan hoef je verder niets te doen.

 

 

 

Scheiden en de eigen woning

Als jullie gaan scheiden gaan jullie ook bepalen, wat er met het huis gaat gebeuren. Zowel bij een scheiding met een koophuis als bij een scheiding met een huurhuis kun je met de belastingdienst te maken krijgen. Wij beschrijven hieronder een aantal situaties:

 

Je hebt een koophuis, bent volledig eigenaar, maar jouw ex-partner blijft in de woning wonen. Als jouw ex-partnerhuur aan jou betaalt voor het gebruik van de woning dan moet je een bedrag in je belastingaangifte bij je inkomen optellen: het ‘eigenwoningforfait’. Dit bedrag is een percentage van de WOZ-waarde van het huis.

Betaalt je ex-partnergeen huur aan je? Dan mag je het ‘eigenwoningforfait’ op de belastingaangifte als ‘betaalde alimentatie’ aftrekken.

Als jij de volledige hypotheekrente betaalt, dan mag je deze voor 100% aftrekken. Na 2 jaar ziet de belastingdienst de waarde van de woning als vermogen in box 3. Daarvan mag je de hypotheek als schuld aftrekken en is de betaalde rente niet meer aftrekbaar.

Je bent beide eigenaar en bent beide in het huis blijven wonen

Ben je beide eigenaar van het huis? Dan moet je in de belastingaangifte een bedrag bij je inkomen optellen: het ‘eigenwoningforfait’. Het bedrag dat je moet optellen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het huis. Je kan 50% van het bedrag van het ‘eigenwoningforfait’ op bij je inkomen optellen.

Omdat je in het huis woont, moet je daarnaast ook 50% van het eigenwoningforfait aangeven als ‘ontvangen alimentatie’. Tenzij je huur betaalt aan je ex. Dan hoef je dit niet aan te geven.

Betaal jij alle hypotheekrente? Dan mag je toch maar 50% van deze hypotheekrente aftrekken, omdat je beiden eigenaar bent van het huis. Als je eigendomsverhouding anders is mag je de hypotheekrente aftrekken die je hebt betaald, voor het deel dat je eigenaar van het huis bent.

Je bent beide eigenaar van de koopwoning en jij woont niet meer in het huis

Als je beiden eigenaar bent moet je in je belastingaangifte allebei een bedrag bij je inkomen optellen: het ‘eigenwoningforfait’. Het bedrag dat je moet optellen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het huis. Je kan 50% opgeven van het bedrag van het ‘eigenwoningforfait’. Omdat je niet in het huis woont, mag je daarnaast ook 50% van het eigenwoningforfait aftrekken als betaalde alimentatie.

En heb je ook de hypotheekrente betaald? Dan mag je 50% van de hypotheekrente aftrekken. Maar alleen als je deze ook daadwerkelijk betaalt. Na 2 jaar ziet de belastingdienst de waarde van de woning als vermogen in box 3. Daarvan mag je de hypotheek als schuld aftrekken.

Je bent volledig eigenaar geworden van de koopwoning en je woont er zelf

Dan moet je in je belastingaangifte een bedrag bij je inkomen optellen: het ‘eigenwoningforfait’. Dat bedrag is weer afhankelijk van de WOZ-waarde van het huis. Als je de volledige hypotheekrente betaalt mag je dit voor 100% aftrekken.

 

Je hebt een huurhuis en blijft er wonen

Als je partner vertrekt wijzigt de huurtoeslag. Het is belangrijk op welke naam de huurtoeslag staat. Staat de huurtoeslag op naam van je ex? Dan neemt hij de huurtoeslag mee naar het andere huis. Jij moet dan opnieuw huurtoeslag aanvragen.

Je hebt een huurhuis en vertrekt

Als de huurtoeslag op jouw naam staat neem je deze mee naar de nieuwe woning. Je moet deze wijziging wel doorgeven bij de belastingdienst. Je ex-partnerkan zelf huurtoeslag aanvragen.

Wil je meer weten?

Wil je weten hoe een scheiding anno nu werkt? neem dan contact op.Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

×