Skip to content

Scheiden en de verdeling van vermogen

Als jullie gaan scheiden en de verdeling van jullie vermogen willen regelen komt er veel op je af. Zowel emotioneel als financieel. Jullie hebben allebei wensen en willen zo snel mogelijk weten wat de mogelijkheden zijn. Ben je wel compleet, moet je echt alles melden en meer van dat soort vragen komt op je af.

Scheiden, de verdeling van vermogen en de wet

De standaard

De wet is in basis heel simpel: alles dat jullie samen hebben gekocht is gemeenschappelijk en zou daarom bij helfte moeten worden verdeeld. Alles, dat niet gemeenschappelijk is gekocht zou daarmee niet gemeenschappelijk zijn en daarom niet hoeven worden verdeeld.
Dit klinkt heel leuk en in de regel blijkt alles uiteindelijk veel ingewikkelder en moeten we nader bepalen wat er gemeenschappelijk is en waarom en wat niet gemeenschappelijk is.

Aandachtspunten

Bij een scheiding is het van groot belang om zo snel mogelijk alle verassingen in beeld te hebben, zodat jullie een helder beeld hebben van wat er is en hoe dit verdeeld zou kunnen worden. Het gaat daarbij niet alleen om de woning maar ook om rekeningen en alle overige bezittingen. De eigendom en de manier, waarop jullie het vermogen gaan verdelen komt in het convenant terecht. Dit is van groot belang omdat zaken, die er niet in staan wel van belang kunnen zijn, zoals die erfenis, die twee seconden voor het tijdstip van indienen vrijvalt. Het is daarom belangrijk om een accuraat en compleet scheidingsconvenant in te dienen. Voor de meeste bezittingen geldt, dat je die niet kunt delen: zo zal je een auto nooit doormidden zagen omdat je deze wilt verdelen. Wees daarom verstandig en maak een verdeling die haalbaar en begrijpelijk is.

Scheiden en de verdeling van vermogen: tips 

• Laat je al tijdens jullie relatie goed adviseren
• Een advocaat is niet een financieel specialist
• Iedere scheiding kost geld
• Iedere scheiding kost inkomen
• Laat je altijd goed informeren bij een scheiding
• Realiseer je, dat vermogen en inkomen totaal andere begrippen zijn
• Een convenant moet emotioneel begrijpelijk zijn.

Uitzonderingen vermogensverdeling

Sommige goederen vallen niet onder het gemeenschappelijke vermogen. Dit zijn:

• Goederen die geschonken zijn met een uitsluitingsclausule.
• Het verzorgingsvruchtgebruik (recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren).
• Verknochte goederen/schulden.
• Rechten op ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
• Een erfenis, waarbij de erflater een “uitsluitingsclausule” heeft opgenomen in het testament.

×