Skip to content

Scheiden en de zorg voor jullie kinderen

Op het moment, dat jullie gaan scheiden en de zorg voor jullie kinderen moeten regelen komt er veel op je af. Financieel maar vooral ook emotioneel. Jullie hebben allebei wensen en willen zo snel mogelijk weten wat de mogelijkheden zijn.

Scheiden en de zorg voor jullie kinderen en de wet

De wet bepaalt eigenlijk alleen maar, dat er altijd een ouderschapsplan moet komen als jullie gaan scheiden ongeacht jullie burgerlijk staat. Een ouderschapsplan is daarom de start van iedere scheiding, waarbij kinderen een rol spelen.

 

Scheiden en de zorg voor jullie kinderen in een ouderschapsplan

Een ouderschapsplan moet afspraken bevatten over minimaal de volgende zaken:
• het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken of de regeling van het recht en de verplichting tot omgang van de kinderen met de ouders;
• de wijze van informatieverschaffing en raadpleging bij belangrijke kwesties, waaronder het financiële vermogen van de kinderen;
• de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding.

Daarnaast staat er uiteraard nog veel meer in een ouderschapsplan. Een rechter neemt een verzoek tot scheiding dan ook niet in behandeling zonder een ouderschapsplan
Allereerst gelden de afspraken voor alle kinderen jonger dan 18 jaar. Veel mensen denken dat kinderen van 12 jaar en ouder zelf mogen kiezen bij wie ze gaan wonen, maar dat is niet waar. Wel moeten jullie jullie kinderen op een bij hun leeftijd passende wijze betrekken bij de totstandkoming van de afspraken.

Scheiden en de zorg voor jullie kinderen in een omgangsregeling

Bij een scheiding leggen jullie de dagelijkse zorg voor de kinderen vast in een ‘omgangsregeling’. Hiervoor zijn twee basisvormen, namelijk een regeling op basis van een zorgverdeling en een op basis van een co-ouderschap

Scheiden en de zorg voor jullie kinderen in een zorgverdeling

Wanneer jullie kiezen voor zorgverdeling zullen de kinderen met name bij één van jullie komen te wonen en zal deze ouder de meeste zorg voor zijn of haar rekening nemen. De ander betaalt dan kinderalimentatie. Voor een dergelijk regeling kun je kiezen wanneer er zeer jonge kinderen zijn of een ouder een zeer drukke baan heeft. Een goede berekening van kinderalimentatie houdt rekening met alle subsidies en tegemoetkomingen. Daarmee ontstaat er een goede balans tussen de zorgregeling en de betaalde kinderalimentatie. Omdat één ouder de kinderen minder ziet is het des te belangrijker om het contact te onderhouden en als ouders goed te blijven communiceren.

Scheiden en de zorg voor jullie kinderen in Co-ouderschap

Bij co-ouderschap brengen jullie kinderen ongeveer net zoveel tijd door bij de ene als bij de andere ouder. Dat vinden de kinderen meestal heel prettig. Jullie krijgen bij co-ouderschap veel mee van het dagelijks leven van het kind. Ook dat is een groot voordeel. Jullie hebben allebei contact met vriendjes, sport en school. Ook hebben jullie met elkaar veel contact. Het is daarom belangrijk dat jullie na de scheiding goed blijven overleggen. Co-ouderschap draait immers om veel en goede communicatie. Bijvoorbeeld over opvoedingsvraagstukken en over planning. Als co-ouder relativeren jullie elkaars stijl van opvoeden en gunnen jullie de ander iets. Flexibiliteit, vertrouwen en geduld zijn daarbij handige eigenschappen. Ook de kinderen moeten zich instellen op het co-ouderschap. Tot slot is het handig als jullie dichtbij elkaar blijven wonen. Zo sluiten de twee werelden waarin de kinderen na de scheiding gaan leven, het beste op elkaar aan.

 

Verdeling van kosten

Co-ouderschap is niet in de wet geregeld. Ouders maken in principe zelf afspraken over welke kosten zij verdelen en welke niet. Er zijn ‘eigen’ kosten en ‘te verdelen’ kosten. Eigen kosten zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt. Denk aan huur, telefoon en boodschappen. Te verdelen kosten zijn uitgaven die één ouder doet ten behoeve van de kinderen.


Bijvoorbeeld: verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten.

Verdeling van tegemoetkomingen

Bij co-ouderschap horen de kinderen bij twee huishoudens. Het is echter niet toegestaan om kinderen op meer dan één adres in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie. Ouders met meerdere kinderen kunnen hen daarom op papier het beste verdelen. Dat voelt misschien wat raar, maar het is de beste manier om als ouders beiden in aanmerking te komen voor sommige financiële regelingen, zoals eenouderkorting, kinderbijslag en zorgtoeslag. Hebben jullie maar één kind, dan kan het handig zijn om het kind in te schrijven op het adres van de ouder met het laagste inkomen.
Een goede berekening van kinderalimentatie houdt rekening met allerlei subsidies en tegemoetkomingen, zoals:

•  Kinderbijslag:

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de kinderbijslag uit. De SVB betaalt de kinderbijslag het liefst aan één ouder uit. Ouders verrekenen het bedrag bij co-ouderschap onderling.

•  Kindgebonden budget:

De Belastingdienst keert het kindgebonden budget uit. De Belastingdienst betaalt het het liefst aan één ouder maar kan het budget verdelen over beide ouders. Dat gebeurt alleen als er twee of meer kinderen zij én als er sprake is van co-ouderschap.

•  Heffingskorting:

De Belastingdienst betaalt heffingskorting uit aan werkende ouders. Het betreft de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Bij co-ouderschap kunnen werkende ouders allebei de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen. Ook hier betaalt de Belastingdienst het het liefst uit aan één ouder.

•  Huurtoeslag:

Een kind kan maar bij één ouder staan ingeschreven in de basisadministratie. De andere ouder mag het kind wel meetellen bij het huishouden als hij of zij een verklaring co-ouderschap aan de Belastingdienst kan laten zien. Deze moet door beide ouders ondertekend zijn.

Bij een zorgverdeling In vrijwel alle gevallen blijven de kinderen na de echtscheiding hoofdzakelijk bij een van beide ouders. Het betreft dan een omgangsregeling tussen het kind en de andere ouder. In gelijkwaardige situaties zal er sprake zijn van een co-ouderschapsregeling. Een co-ouderschapregeling gaat niet samen met 2 fulltime-werkende ouders. Dan zal er voor een omgangsregeling gekozen dienen te worden. De kinderen blijven na de scheiding meestal bij de moeder. Dit vloeit voort uit het gegeven dat de moeder tijdens het huwelijk ook al de meeste tijd besteedt aan de dagelijkse verzorging. Ook heeft de moeder vaker een parttimebaan, zodat zij meer tijd heeft voor de verzorging van de kinderen.

Zorg voor kinderen

Onderzoek heeft aangetoond dat regelmaat in de omgang met beide ouders van groot belang is voor de ontwikkeling en stabiliteit van een kind. Ook al is een kind nog jong, het zal toch steeds uitkijken naar het verblijf bij de andere ouder. Zonder regelmaat, moeten jullie steeds per keer afspraken maken over het verblijf van de kinderen, voor wat betreft het ophalen en brengen. Dit kan de nodige misverstanden en spanningen met zich meebrengen. Kinderen zijn daar niet bij gebaat. Ze hebben behoefte aan rust en regelmaat na de scheiding van hun ouders.

Wat het belangrijkst is, is dat jullie kinderen het goed hebben bij beide ouders en dat zij niet als boodschapper worden ingezet of slecht over de andere ouder horen. Zij houden immers net zo veel van jullie allebei. Een kinderrooster kan uiteraard worden aangepast als dat nodig is, het is nauwelijks mogelijk om een rooster te maken voor al die jaren dat de kinderen nog bij jullie wonen. Probeer flexibel en meedenkend te zijn naar elkaar toe. Jullie zijn immers samen verantwoordelijk voor de kinderen.

×