Skip to content

Scheiden met een mediator

Scheiden met een mediator

Scheiden met een mediator is de veiligste manier om uit elkaar te gaan: Je hebt altijd dezelfde informatie en beslist samen.

70.000 scheidingen

Er gaan jaarlijks ongeveer 70.000 stellen uit elkaar en dit gaat niet alleen om geld maar het gaat ook met veel emoties gepaard. Het is daarom altijd verstandig om een scheiding te laten begeleiden door een derde.

Het is immers heel verleidelijk om vanuit emotie financiële standpunten in te nemen of beslissingen te nemen, waar je in een andere situatie nooit over gedacht zou hebben.

Het is daarom een belangrijke taak van een mediator om jullie zo goed mogelijk te begeleiden en jullie bewustzijn aan te wakkeren inzake jullie positie en jullie mogelijkheden.

Ter voorbereiding kun je alvast een kijkje nemen in onze tips.

Gezamenlijke keuze

Als het jullie gezamenlijke beslissing is om te gaan scheiden, dan beperken jullie de kosten en doorlooptijd behoorlijk als jullie kiezen voor een moderne echtscheidingsmediator van Scheiden Anno Nu. Scheiden Anno Nu heeft juridische en financiële kennis en werkt met vaste advocaten, die het proces volledig kennen en beheersen. Jullie hebben dus geen extra advocaat nodig.

Aan het einde van iedere mediation zal onze mediator samen met de advocaat jullie nog eens door het convenant en het ouderschapsplan leiden, zodat jullie met zekerheid kunnen zeggen, dat alles duidelijk is en dat jullie de keuzes hebben gemaakt, die en goed voelen en die ook langere tijd meekunnen.

Scheiden met een mediator

Transparantie en duidelijkheid is ons doel. Wij bereiken dit omdat wij vinden, dat jullie je te allen tijde veilig moeten voelen om alles te zeggen en te vragen. Duidelijkheid verschaft zekerheid en zekerheid werkt de-escalerend.

In de mediations beantwoord ik al jullie vragen en neme we alles door om te komen tot een evenwichtig convenant en ouderschapsplan en eventuele andere stukken. Uiteraard geschiedt dit in een voor jullie veilige omgeving met een zorgvuldigheid, zoals jullie mogen verwachten. Daarmee blijven jullie degenen, die de beslissingen maken. In mediationtermen gesproken: de partijautonomie blijft geheel bij jullie. Wij nemen daarbij alle op jullie van toepassing zijnde aspecten mee, zoals voor zover van toepassing:

 • De verdeling van de zorg van jullie kinderen en daarbij een berekening van de kinderalimentatie;
 • De verdeling van jullie bezittingen met een voor jullie overzichtelijke vermogensoverzicht
 • De verdeling van het inkomen en daarbij een berekening van de partneralimentatie
 • De verdeling van het pensioen en daarbij een berekening van de verdeling van het pensioen

Dit kan omdat wij werken met een speciaal hiervoor ontwikkelde beveiligde online omgeving.

Bovendien is bij mediation is altijd het uitgangspunt, dat jullie in elk geval met elkaar blijven communiceren en dat het uiteindelijk doel is, om een gezamenlijk resultaat te bereiken, namelijk een scheiding met een evenwichtige verdeling die voor jullie beide acceptabel is.

Hoe werkt een scheiding?

We beginnen altijd met een vrijblijvend informatiegesprek waarin we jullie vertellen wat we voor jullie kunnen betekenen en hoe het proces van een scheiding eruit zal zien. Zowel het zakelijke als het emotionele aspect zal hierbij de revue passeren. Op basis van dit gesprek beslissen jullie samen of jullie wel of niet willen scheiden via Scheiden Anno Nu. Hiervoor zijn uiteraard een aantal voorwaarden erg belangrijk:

 • Jullie hebben echt besloten uit elkaar te gaan;
 • jullie zijn op een respectvolle manier met elkaar in contact
 • jullie blijven met elkaar in contact ook als het even “onmogelijk” wordt
 • jullie willen dit allebei op een eerlijke en evenwichtige manier met elkaar regelen
 • jullie vullen zelf de basisgegevens in op ons portaal.

Pas als jullie allebei besluiten dat jullie de scheiding middels mediation willen regelen, dan maken wij voor jullie jullie dossier aan. In dit dossier vullen jullie alle benodigde gegevens in en uploaden jullie de van toepassing zijnde documenten.

Berekeningen:

Op basis hiervan maken wij voor jullie verschillende berekeningen, zoals voor:

 • Partneralimentatie
 • Kinderalimentatie
 • Vermogensverdeling
 • Pensioenverdeling

Voorafgaand aan de momenten waarop we samenkomen moet er soms veel gebeuren om er samen voor te zorgen dat telkens ook al het besprokene geregeld kan worden. Als jullie alle gevraagde stukken op tijd en compleet aanleveren dan gaan wij ons voorbereiden. Tussen de eerste kennismaking en de eerste mediation hoeven soms maar een paar dagen te zitten, die jullie nodig hebben om het portaal te vullen en de benodigde stukken te uploaden.

De scheiding op locatie of bij jullie thuis?

Ik werk zowel vanuit mijn eigen spreekruimte als op locatie. Voor mediations werk ik met name in de Randstad. Ik kom dan in de regel bij jullie thuis. Jullie hoeven dan zo weinig mogelijk vrij te nemen

Hebben jullie kinderen, ook hen willen we zoveel als gewenst spreken. Het op een passende manier betrekken van de kinderen bij de scheiding vinden wij uiterst belangrijk. Hoe, dat doen we in overleg met jullie.

Stappen voor een soepele scheiding:

 • aanmelden (online of telefonisch), je wordt binnen 24 uur teruggebeld
 • kennismaking en inventarisatie
 • benodigde gegevens invullen op een beveiligde computeromgeving
 • jullie ontvangen bij het beantwoorden van de vragen vanzelf de checklist van benodigde stukken, die opgevraagd moeten worden
 • zo gauw alle stukken zijn aangeleverd gaan wij ons grondig voorbereiden
 • mediations; we komen samen en bespreken alle aspecten die nodig zijn om veilig, verantwoord en met respect voor elkaar te scheiden. Aan het eind van de mediations worden alle stukken ondertekend
 • wij dienen voor jullie het verzoekschrift in bij de betreffende rechtbank

Regel jullie scheiding anno nu online of offline

Wij begeleiden jullie scheiding gewoon op
de makkelijkste en veiligste manier die er is én die bij jullie past. Bekijk hieronder de mogelijkheden:

Wil je meer weten?

Wil je weten hoe een scheiding anno nu werkt? neem dan contact op.Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

×