Skip to content

Scheiden met een samenlevingscontract

Als jij en je partner besluiten te gaan scheiden met een samenlevingscontract, dan komt er heel wat kijken om de scheiding goed af te wikkelen. In basis zijn jullie namelijk niets van elkaar en is het nog belangrijker om dit goed te regelen. Zeker zaken rondom het huis, waarin je woont en eventuele kinderen verdienen extra aandacht. Het is daarom verstandig de hulp in te roepen van Scheiden Anno Nu, als geen ander zijn wij in staat om het gehele proces in goede banen te leiden.

Scheiden, een samenlevingscontract en een koopwoning: hoe zit dat?

Scheiden met een samenlevingscontract en een koopwoning? Vaak rest dan niets anders dan kiezen; of het huis wordt verkocht of een van beiden blijft in de woning wonen. In feite is de situatie dus niet anders dan wanneer je getrouwd bent. Mocht een van beiden plannen hebben in het huis te blijven wonen, dan moeten jullie de hypotheek aanpassen. Bij een huurwoning zeg je de huur op of blijft een van beiden er wonen. Ook nu is een scheiding met een samenlevingscontract nog niets anders dan wanneer jullie voor de wet getrouwd zijn. Bij huur is het belangrijk dat de tenaamstelling eventueel aangepast wordt, mits dat met de woningcorporatie geregeld moet worden.

Scheiden met een samenlevingscontract en kinderen: Hoe zit dat dan precies?

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen blijft een feit. Stel dat je samen kinderen hebt, dan dien je ook als je gaat scheiden met een samenlevingscontract een ouderschapsplan op te stellen. Ook als de relatie op de klippen loopt en je hebt een samenlevingscontract, geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van de kinderen. Is er sprake van een samenlevingscontract, dan geldt overigens niet dat de biologische vader ook meteen de juridische vader is. Dit geldt alleen als de vader het kind heeft erkend bij de burgerlijke stand en dat er ook een gezamenlijk gezag bekend is bij de rechtbank. Mocht je dit nu niet geregeld hebben gedurende de relatie, doe dit als er sprake is van een scheiding dan alsnog en wel zo snel mogelijk. Voorts zullen jullie een omgangsregeling moeten afspreken. Gaan de kinderen in hoofdzaak bij de moeder wonen, dan zal de vader alimentatie moeten betalen voor de kinderen en omgekeerd. Er kan echter ook gekozen worden voor co-ouderschap. In dat geval verdelen de kinderen hun tijd tussen beide ouders.

Scheiden met een samenlevingscontract en bezittingen: Hoe zit dat dan precies?

Hoe worden de gezamenlijke bezittingen precies verdeeld?Zowel bij de totstandkoming van het ouderschapsplan als het berekenen van de alimentatie geldt dat Scheiden Anno Nu je op de beste manier ondersteuning kan bieden. En dat is geen overbodige luxe bij scheiden met samenlevingscontract. Heb je een samenlevingscontract dan dient het samenlevingscontract ontbonden te worden. Voor de goede orde, in het samenlevingscontract staat onder andere vermeldt hoe de gezamenlijke bezittingen worden verdeeld bij een relatiebreuk, zoals dit ook geldt voor de schulden en het opgebouwde pensioen. Ook staat vaak wel iets genoteerd over hoe het samenlevingscontract ontbonden kan worden. Scheiden Anno Nu kan je begeleiden bij het ontbinden van de overeenkomst Vaak wordt er dan een vaststellingsovereenkomst afgesloten. Daarin staat welke afspraken gemaakt zijn over de verdeling van de bezittingen.

Hulp bij scheiden met een samenlevingscontract: waarom eigenlijk?

Hulp bij scheiden van Scheiden Anno Nu biedt nogal wat voordelen. Zeker als er sprake is van volledige overeenstemming en in feite alleen de afspraken nog vastgelegd moeten worden, is online scheiden een optie. Let wel; dan moeten alle partijen wel in volledige overeenstemming zijn over de gemaakte afspraken. In alle andere gevallen treedt Scheiden Anno Nu op als mediator. In een aantal bijeenkomsten die ofwel in de regio Utrecht – Utrecht zelf, Breukelen, De Meern, Vleuten – op kantoor van Scheiden Anno Nu plaatsvinden of gewoon bij jullie thuis, zal getracht worden het samenlevingscontract op de juiste wijze en met heldere afspraken te ontbinden. Vaak kan dit al na drie gesprekken vorm krijgen. In alle gevallen is dit een voordeligere oplossing dan wanneer je een advocaat of notaris inschakelt.

Scheiden met een samenlevingscontract : vertrouwen en betrokken.

Scheiden Anno Nu heeft een geheel eigen methode om dergelijke zaken in goede banen te leiden, een werkwijze die opvalt door de transparantie. Beiden partners krijgen eigen portaal waarin ze documenten kunnen plaatsen en gegevens kunnen invullen. Scheiden met een samenlevingscontract is een gebeurtenis die gepaard gaat met nogal wat emoties. Nadat je hebt laten weten dat je graag een beroep doet op de expertise van Scheiden Anno Nu, volgt een kennismakingsgesprek en als er vanuit iedereen voldoende vertrouwen is, kan een mediation traject ingezet worden. Na een aantal gesprekken zijn jullie zover om het contract te ontbinden. Voordelen? Met Scheiden Anno Nu wordt je gedurende heel het proces uitstekend begeleid en bepalen jullie zelf het tempo dat gehanteerd wordt. De gemaakte afspraken worden op juridische wijze vastgelegd. Scheiden Anno Nu betekent ook nazorg. De betrokkenheid stopt niet als de scheiding een feit is. Het is zorgeloos scheiden.

En hoe zit het dan precies met het opgebouwde pensioen?

Behalve dat er zaken geregeld moeten worden wat betreft het huis en de kinderen, kan ook het opgebouwde pensioen na scheiden met een samenlevingscontract nog een rol gaan spelen. Als je getrouwd bent dan geldt automatisch de pensioenverevening. Dat houdt in dat bij een echtscheiding het opgebouwde pensioen verdeeld wordt, ieder krijgt de helft. Dit gaat niet automatisch op als je gaat scheiden met een samenlevingscontract, mits dit uitdrukkelijk in het contract is vastgelegd. Pensioenfondsen zijn ook niet verplicht om voortijdig uit te betalen als sprake is van een samenlevingscontract, er zijn overigens fondsen die dat wel doen.

Jij blijft in het huis wonen en koopt je ex partner uit

Is er sprake van scheiden met een koopwoning en is er sprake van een scheiding met een samenlevingscontract, dan zijn er grofweg drie opties die dan gelden, De eerste is dat de woning verkocht wordt en dat de opbrengst wordt verdeeld na aflossing van de bestaande hypotheek Een andere optie is dat een van beide partijen in het huis blijft wonen en de andere partij uitkoopt. Een derde optie is om het his samen nog een periode aan te houden.

Scheiden is ook bij een samenlevingscontract echt maatwerk

Een scheiding bij een samenlevingscontract vraagt om maatwerk. Scheiden Annu Nu kan hier nadrukkelijk bij ondersteunen. En dat is beslist geen overbodige luxe, want er komt nogal wat kijken bij onder meer het ontbinden van het samenlevingscontract. Het maakt in elk geval nogal verschil of er sprake is van scheiden met samenlevingscontract of scheiden zonder samenlevingscontract, Scheiden Anno Nu weet in elk geval wat de rechten zijn bij scheiden met samenlevingscontract en kan je dus echt verder helpen.

Soms is online scheiden een prima optie

Scheiden en dan? Het is vaak een groot dilemma voor stellen, zeker als sprake is van nog jonge kinderen die opgroeien. Blijf je bij elkaar voor de kinderen of kan de relatie simpelweg geen dag langer duren? Het zijn grote vraagstukken die consequenties hebben op het verloop van de rest van je leven. Er moeten ingrijpende beslissingen genomen worden en is de scheiding met samenlevingscontract eenmaal definitief, dan is het geen overbodige luxe om de ervaring en expertise van Scheiden Anno Nu in te schakelen Zij kunnen je op alle mogelijke manieren ontzorgen. Heb je al overeenstemming bereikt met je partner en is het nog slechts een kwestie van de afspraken helder op papier zetten, dan kan het allemaal snel geregeld worden, soms zelfs helemaal online. In andere gevallen kan Scheiden Anno Nu als mediator optreden en voor alle partijen en de kinderen zorgen dat er een passende oplossing uit de bus rolt. Scheiden die je niet zomaar even. Schakel daarom altijd een specialist in. Scheiden Anno Nu is zo’n specialist.

Voordelig en snel: scheiden in een dag van Scheiden Anno Nu

Online scheiden is dus een
optie, dat geldt ook voor ‘scheiden in een dag’. Ook dan dien je er samen met
je partner al helemaal uit te zijn wat betreft de verdeling van de spullen, het
huis en de zorg voor kinderen. Is dit allemaal naar tevredenheid afgesproken,
dan kan Scheiden Anno Nu met scheiden in een dag gedurende die dag – op
neutraal terrein- de afspraken op juridisch dichtgetimmerde wijze op papier
zetten. Dan wikkel je de zaken in een dag af. Dan mag er echter geen sprake
meer zijn van twijfels over de afspraken zoals die voorliggen. Voordeel van een
dergelijke manier van scheiden is wel het kostenplaatje. Scheiden in een dag is
goedkoop, dat moge duidelijk zijn. Online scheiden is dat ook, terwijl de
mediation van de specialist ook altijd voordeliger is dan wanneer je een
advocaat of een notaris inschakelt, Je bent dus altijd beter uit als je kiest
voor Scheiden Anno Nu. Behalve bewezen ervaring en kennis, bespaar je zo ook
nog eens een heleboel geld. Wat wil je nog meer?


Wil je meer weten?

Wil je weten hoe een scheiding anno nu werkt? neem dan contact op.Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

×