Skip to content

Als je gaat scheiden is dat al emotioneel genoeg. Scheiden met kinderen is dat in de overtreffende trap. Het verdriet, dat kinderen hebben als ze horen dat hun vader en moeder gaan scheiden is met geen pen te beschrijven. dan maakt het niets uit of het gaat om een scheiding met een kind van 12 jaar of scheiding met een kind van 4 jaar. Natuurlijk wil je alles rondom een scheiding goed regelen, ook als je nare gevolgen van een scheiding van kind op latere leeftijd wilt voorkomen. Kinderen en scheiding, dat vraagt om ondersteuning. Scheiden Anno Nu kan je begeleiden in het lastige traject dat scheiden met kinderen heet.

 De scheiding met kinderen verdient extra aandacht, speciaal voor de kinderen

Scheiding en een kind, dat wil je alleen op de beste manier begeleiden. Daarnaast doemen vragen op als wie heeft recht op kind bij scheiding en wie krijgt bij scheiding de voogdij van het kind? Er komt in alle gevallen heel erg veel op je af, en dat op velerlei vlakken. Niet alleen wat betreft de kinderen dus, maar ook op emotioneel en financieel vlak. Jij hebt jouw wensen, je partner heeft dat ook en zeker ten aanzien van de kinderen. Kom daar maar eens uit, als je althans nog on speaking terms bent. Gelukkig is er nog de wet die vertelt hoe het precies zit met scheiden en het kind. Zo stelt die wet dat er bij scheiding een ouderschapsplan moet komen als sprake is van scheiding. Het maakt dan niet uit of je getrouwd bent of bijvoorbeeld een samenlevingscontract hebt.

In het ouderschapsplan beschrijven jullie de gang van zaken rondom de kinderen

Het ouderschapsplan is de basis en bevat jullie afspraken. Bijvoorbeeld hoe jullie de zorg- en opvoedingstaken verdelen en hoe jullie de omgang van jullie kinderen met beide ouders regelen. Ook leggen jullie de wijze van informatieverschaffing en de raadpleging bij belangrijke onderwerpen, zoals dit ook geldt voor het financiële vermogen van de kinderen, vast. Tenslotte leggen jullie de regeling van de kosten voor de kinderen vast. In de meeste gevallen wordt een ouderschapsplan nogal omvangrijk. Hoe dan ook, zonder een gedegen ouderschapsplan zal de rechter vaak het verzoek tot scheiding niet inwilligen. Ook de rechter wil de zaken rondom scheiden en kinderen gewoon goed geregeld en vastgelegd zien.  

Vraag kinderen vanaf een leeftijd van twaalf jaar naar hun mening

In het ouderschapsplan gaat het vrijwel altijd om kinderen jonger dan achttien jaar. Daarna hebben jongeren immers hun eigen keuzevrijheid. Ten onrechte wordt nogal eens verondersteld dat kinderen al vanaf twaalf jaar mogen beslissen of ze bij vader of bij moeder willen wonen. Dat is niet waar. Wel is het zo jullie kinderen vanaf twaalf jaar kunnen vragen  naar hun mening. Wat vinden zij ervan en waar zouden zij het liefst willen wonen? Het is goed om een normale omgang met de kinderen te behouden en om oudere kinderen zeker te betrekken bij alles rondom de scheiding wat voor hen belangrijk is. Maak ze belangrijk en laat zien dat hun mening er echt toe doet.

Bij de ene ouder thuis, de ander betaalt alimentatie

Scheiden met kinderen, het is nooit de bedoeling als je ooit besluit samen met je partner te kiezen voor kinderen. Toch is het aan de orde van de dag. Helaas. Als sprake is van een scheiding dan leggen jullie de dagelijkse zorg vast in een zogenaamde omgangsregeling. In principe kan dit op twee verschillende manieren: een regeling op basis van de verdeling van de zorg en op basis van co-ouderschap. Is sprake van de eerste optie – die op basis van zorgverdeling- dan zal een van beide ouders hoofdzakelijk de zorgtaken op zich nemen. De ander betaalt dan kinderalimentatie. Deze optie gaat vaak op als de kinderen nog erg jong zijn en een van beide ouders een drukke baan heeft. De alimentatie vraagt om een zeer gedegen berekening. Daarbij wordt zeer zeker rekening gehouden met subsidies en allerlei tegemoetkomingen. Als het goed is, ontstaat zo een prima balans tussen de zorgregeling en de betaalde alimentatie. De ene ouder ziet de kinderen dan dus veel minder vaak dan de ander. Het is belangrijk voor het kind dat het beide ouders ziet, en dus is een goede communicatie tussen de ouders erg belangrijk.

Kinderen vinden het co-ouderschap vaak het meest prettig

Scheiden met kinderen resulteert vaker in co-ouderschap. In dat geval zijn de kinderen ongeveer de helft van de tijd bij de ene, en de rest van de tijd bij de andere ouder. Een meer evenwichtige verdeling dus. Vooral de kinderen vinden dit vaak erg prettig. Beide ouders hebben zo feeling met wat de kinderen doen. Ze weten beiden wie de vriendjes en vriendinnetjes zijn en hoe het gaat met sporten. Ook de ouders hebben dan vaak nog contact, zeker als kinderen van de ene naar de andere ouder verhuizen. Vaak is er dan iets van een korte briefing, iets dat je ook via mail zou kunnen doen overigens, mochten er wel spanningen zijn. Het proces van zorgverdeling en co-ouderschap kan prima begeleid en op papier gezet worden door Scheiden Anno Nu. Zoals ze bij elk facet van de scheiding voor ontzorging kunnen zorgen.

Eigen kosten en te verdelen kosten

Kinderen kosten geld. Over geld zijn gek genoeg geen duidelijke afspraken in de Nederlandse wet opgenomen. Ouders moeten dus zelf afspraken maken over de verdeling van de kosten. Welke kosten worden verdeeld en welke niet? Je kunt in dat kader eigen kosten en te verdelen kosten onderscheiden. Eigen kosten zijn kosten die elke huishouding voor zichzelf al maakt. Denk in dat kader maar eens aan de huur bijvoorbeeld, of de telefoonkosten die je hebt, net als de wekelijkse boodschappen.

Schrijf de kinderen in bij die ouder met het laagste inkomen

Als gesproken wordt over de te verdelen kosten, dan worden die kosten bedoeld die een ouder maakt ten behoeve van het kind of de kinderen. In dit verband moet je denken aan verzekeringen, contributies, kosten voor school of abonnementen. Is er sprake van co-ouderschap, dan wonen kinderen dus op twee verschillende plekken. Je mag de kinderen echter slechts op een adres inschrijven in de administratie van de gemeente waar je woont. Ouders die meer dan een kind hebben, kunnen die op papier vaak het beste verdelen: een bij de ene ouder en een op het andere adres. Nee, daar is niets vreemds aan. Het is simpelweg de beste manier om aanspraak te kunnen maken op bepaalde regelingen die ook financiële voordelen voor je kunnen hebben. Voorbeeld? Eenouderkorting bijvoorbeeld, maar ook de reguliere kindertoeslag en de zorgtoeslag om maar eens wat te noemen. Is er sprake van een kind, dan zou het de voorkeur moeten genieten om het kind dan in te schrijven bij die ouder die de minste inkomsten geniet. Daar wordt bij de alimentatie wel weer rekening mee gehouden, waardoor iedereen er baat bij heeft het op een dergelijke manier op te lossen.

In negen van de tien gevallen verblijven ze bij de moeder

https://scheiden.checkrankingpartner.nl/echtscheiding-aanvragen/AIs er sprake van zorgverdeling bij scheiden met kinderen, dan blijven de kinderen dus hoofdzakelijk bij een ouder, nog steeds is dat in de meeste gevallen de moeder. Er dient vervolgens een omgangsregeling te komen met de andere ouder op afstand. Stel dat beide ouders fulltime werken, dan is de optie co-ouderschap al zo goed als uitgesloten. Dat de kinderen in negen van de tien gevallen vooral bij de moeder blijven heeft te maken dat de moeder normaliter al de meeste tijd en aandacht besteedt aan de kinderen. Moeders hebben voorts vaker een deeltijdbaan. Dat maakt dat zij simpelweg meer tijd heeft om voor de kinderen te zorgen. De vader is wel aan een duidelijke inhaalslag bezig, zeker nu termen als pappadag al heel aardig ingeburgerd zijn in ons land. Al deze regels en ook praktische zaken zijn bekend bij Scheiden Anno Nu. Het is goed voor deze partij te kiezen, iets dat kan als je samen met je ex partner op een lijn zit en alleen nog de afspraken op papier moet hebben, maar ook als er nog geen overeenstemming is bereikt en er nog mediation plaats moet vinden.

Scheiden Anno Nu heeft een geheel eigen en dus unieke werkwijze

Wat betreft mediation werkt Scheiden Anno Nu op een geheel eigen wijze. Zo krijgen beide ouders een eigen portaal waar ze documenten in up kunnen loaden en gegevens kunnen verstrekken. Mediation kan plaatsvinden bij de specialist in Utrecht, die ook in Breukelen, Vleuten en De Meern actief is overigens, maar ook gewoon bij jullie thuis. Even terug naar scheiden met kinderen. Bewezen is ondertussen al lang dat het voor kinderen een goede zaak is dat er omgang met beide ouders is. Dit is goed voor de ontwikkeling van elk kind en ook voor de stabiliteit van kinderen. Maak wel afspraken over tijdstippen van halen en brengen bijvoorbeeld. Elk misverstand na een scheiding kan voor stress zorgen en dat merken de kinderen meteen. Die hebben daar een voelspriet voor. En juist kinderen hebben ongelooflijk veel baat bij rust en zeker bij regelmaat na een scheiding. Kinderen moeten zich in elk geval bij beide ouders thuis voelen. Praat niet over de andere ouder als de kinderen bij jou zijn en gebruik ze evenmin als boodschapper. Als je iets duidelijk wenst te maken, dan doe je dat zelf. Kinderen zijn loyaal aan beide ouders en houden van beide ouders. Hoe dan ook, er wordt altijd flexibiliteit van ouders gevraagd, zoveel is zeker.

Snel scheiden in de vorm van online scheiden is ook een optie

Heb jij bij een scheiding met een kind al duidelijke afspraken gemaakt met je ex partner en is het alleen nog een kwestie van die op papier vastleggen? Dan is snel scheiden in de vorm van online scheiden een optie en een mogelijkheid die Scheiden Anno Nu te bieden heeft. Een andere optie zou kunnen zijn om te kiezen voor scheiden in een dag. Ook dan is het alleen nog een kwestie van de afspraken op juridische wijze vastleggen, een specialisme van Scheiden Anno Nu. Dit kan echter alleen als je echt voor de volle 100 procent achter de genomen besluiten staat. Als geen ander is Scheiden Anno Nu in staat om als mediator op te treden. Er wordt volledig transparant gewerkt en steeds toont de mediator zich onafhankelijk. Hij probeert steeds tegemoet te komen aan de wensen, geeft sturing en zorgt dat er in het belang van iedereen niets vergeten wordt.

Het belang van de kinderen wordt steeds scherp in de gaten gehouden

De mediator van Scheiden Anno Nu weet hoeveel emoties er los kunnen komen bij een scheiding en zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Daarom ook bepaal je steeds zelf het tempo. Heb je meer tijd nodig, dan is dit geen enkel probleem. De mediator is nergens voor of tegen maar denkt mee in de richting van een voor iedereen acceptabele oplossing, Als het gaat om scheiden met kinderen, dan houdt hij bovendien scherp de belangen van de kinderen in de gaten.

Het is goed om bij een scheiding met kinderen een beroep te doen op Scheiden Anno Nu. Dan weet je dat je volledig begeleid wordt en dat niets vergeten of aan het toeval overgelaten wordt. Scheiden Anno Nu kan maatwerk leveren en dat is precies wat er gevraagd wordt anno 2020. Bovendien is het behoorlijk goedkoper dan wanneer je besluit een advocaat of een notaris in te schakelen. Je bepaalt zelf het tempo, de mediator is zeer flexibel en op de hoogte van alle regels en wetten die gelden. Want een scheiding en zeker een scheiding met kinderen verdient een goede afwikkeling.

Wil je meer weten?

Wil je weten hoe een scheiding anno nu werkt? neem dan contact op.Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

×