Skip to content

Scheiding van tafel en bed?

 

Een scheiding van tafel en bed 

kan een oplossing zijn als Je wel uit elkaar wilt maar er belemmeringen zijn om dat niet te doen. Bijvoorbeeld een geloofsovertuiging kan een belemmering zijn niet te willen scheiden. Op zo’n moment kun je ervoor kiezen om van tafel en bed te scheiden. Je bent wel volledig gescheiden maar je bent nog wel gehuwd.

Een scheiding van tafel en bed

kun je zien als een voorportaal voordat je daadwerkelijk een echtscheiding aanvraagt of het kan een time-out zijn van jullie relatie. Jullie wonen apart en delen dus letterlijk niet meer tafel en bed.

De procedure vertoont veel overeenkomsten met een gewone echtscheidingsprocedure en is daarmee net zo ingrijpend. Jullie moeten op bijna alle vlakken dezelfde afspraken maken en compromissen sluiten.

Als je van tafel en bed gescheiden bent leven jij en je partner apart van elkaar, maar jullie zijn officieel nog wel getrouwd. Als jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, wordt dit bij een scheiding van tafel en bed wel omgezet in een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden. De gezamenlijke bezittingen en het vermogen worden bij een scheiding van tafel en bed dan ook verdeeld. Als jullie kinderen hebben moeten jullie ook een ouderschapsplan maken: jullie wonen immers niet meer onder hetzelfde dak.

Als voorportaal van een “echte” of “volledige” scheiding kun je een scheiding van tafel en bed alleen aanvragen als je gehuwd bent. De aanvraag lijkt op die van een echtscheiding en moet opgesteld worden door een advocaat, die de aanvraag vervolgens indient bij de rechtbank. De rechter doet vervolgens uitspraak over de scheiding. Net als bij een echtscheiding is ook een ouderschapsplan verplicht als jullie minderjarige kinderen hebben. Net als bij een klassieke echtscheiding dien je een verzoekschrift in bij de rechtbank. De inboedel, het vermogen en de schulden worden verdeeld, er worden afspraken over alimentatie gemaakt en als er minderjarige kinderen in het spel zijn, wordt er verplicht een ouderschapsplan opgesteld. Jullie moeten afspraken maken over:

·           De verdeling van goederen, spaargelden, schulden en inkomen.

·           De omgang met en zorg en opvoeding van de kinderen. Deze afspraken leggen jullie vast in het ouderschapsplan.

·           De verdeling van het ouderdomspensioen.

 

Verschil echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Omdat jullie nog gewoon gehuwd blijven blijft het nabestaandepensioen gewoon doorlopen. Eventuele afspraken over hiermee om te gaan maken jullie pas wanneer jullie echt gaan scheiden.

  

Gescheiden van tafel en bed, en dan???

Nadat de scheiding van tafel en bed is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister en daarmee officieel is, hebben jullie in feite een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden: alle bezittingen en schulden behoren afhankelijk van jullie convenant is opgesteld tot jullie eigen vermogen en zijn daarmee geen gezamenlijk vermogen. Wij zorgen ervoor, dat het convenant bij de scheiding van tafel en bed helder is opgesteld en geen onduidelijkheden laat voor eigen interpretatie.

Dit betekent dat jullie in beginsel niet (meer) verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor elkaars schulden. Ook is het mogelijk om een nieuw leven op te bouwen met een andere partner. Echter, hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan met een ander is niet mogelijk. Let ook op dat jullie, net als na een klassieke echtscheiding, jullie nog altijd een onderhoudsplicht naar elkaar toe hebben en de een wellicht partneralimentatie aan de ander moet betalen.

 

Beëindigen scheiding van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed heeft geen maximale duur. In principe zouden jullie dus de rest van je leven gescheiden van tafel en bed kunnen zijn, waarbij je officieel dus nog gehuwd bent. Je kunt de scheiding van tafel en bed uiteraard ook beëindigen en wel op de volgende manier: jullie kunnen besluiten om toch weer samen verder te gaan, of jullie kunnen alsnog een echtscheiding aanvragen en definitief van elkaar scheiden. Ook de overheid heft er nog een korte toelichting aan gewijd

Regel jullie scheiding anno nu online of offline

Wij begeleiden jullie scheiding gewoon op
de makkelijkste en veiligste manier die er is én die bij jullie past. Bekijk hieronder de mogelijkheden:

Wil je meer weten?

Wil je weten hoe een scheiding anno nu werkt? neem dan contact op.Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

×