Skip to content

Scheidingspapieren aanvragen

Scheidingspapieren aanvragen

De scheidingspapieren aanvragen is een mooie term voor stellen, die uit elkaar willen gaan of het nu gaat om een scheiding van samenwoners, een scheiding van geregistreerd partners of een scheiding van gehuwden. Laten we vooropstellen, dat deze term eigenlijk al lang niet meer bestaat. Je vraagt allang je scheidingspapieren niet meer aan maar je regelt samen je scheiding.

Scheiden met een mediator

 

Scheidingspapieren aanvragen

Een scheiding aanvragen is een term, die gereserveerd wordt voor de scheiding, die door een rechter moet worden uitgesproken. Dit verzoek moet een advocaat indienen. De advocaat door dit met een verzoekschrift, een F1-formulier en ondersteunende documenten.

Er zijn twee manieren om een scheiding aan te vragen:

Een eenzijdig verzoek tot echtscheiding: dit is een verzoek door een van jullie, waarbij jullie allebei een eigen advocaat tot jullie beschikking moeten hebben.

Een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding: dit is een verzoek door jullie beide in gezamenlijkheid.

 

Een eenzijdig verzoek tot echtscheiding

Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding zijn jullie het niet eens over de voorwaarden van de scheiding en hebben jullie ieder een eigen advocaat om voor de rechter jullie beider standpunten aan te geven en te verdedigen. Dit is geen ideale situatie en kost klauwen met geld

 

Een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding

Bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding zijn jullie het wel eens over de voorwaarden van de scheiding. Jullie hebben dan maar één gezamenlijke advocaat nodig om jullie verzoek in te dienen. In dat verzoekschrift staat vermeld, dat jullie huwelijk duurzaam is ontwricht.

 

Echtscheidingsverzoek indienen

Voor een echtscheidingsverzoek heb je een aantal stukken nodig:

Identiteitsbewijzen van jullie en jullie kinderen: Net als de mediator en de advocaat moet ook de rechtbank jullie identiteit kunnen vaststellen.

Recent afschrift van jullie huwelijksakte: met deze akte kan de rechtbank vaststellen, dat jullie gehuwd zijn

Recente uittreksels uit het geboorteregister van jullie kinderen bij de gemeente waar de kinderen geboren zijn.

Echtscheidingsconvenant: hierin staan alle afspraken tussen jullie als (ex) partners

Ouderschapsplan: hierin staan alle afspraken die jullie maken ten aanzien van de omgang met jullie kinderen.

 

Echtscheidingsbeschikking

De rechter doet uitspraak in de vorm van een echtscheidingsbeschikking. Daarmee verleent de rechter jullie toestemming om van elkaar te scheiden. Nadat de echtscheidingsbeschikking is opgesteld, ben je nog niet officieel gescheiden. Dit is pas het geval als de beschikking binnen 3 maanden is ingeschreven bij de burgerlijke stand en er niet in hoger beroep is gegaan vanuit een van de betrokken partijen.

 

Akte van berusting

Als jij en je partner het beiden eens zijn met de uitspraak van de rechter en niet in hoger beroep willen gaan, kunnen jullie ook een akte van berusting ondertekenen. Daarin bevestig je dat je het eens bent met de uitspraak van de rechter. De termijn van 3 maanden komt dan te vervallen en de scheiding kan meteen definitief worden gemaakt.

Onze advocaat schrijft dan de beschikking in in het huwelijksgoederenregister in dezelfde plaats waar jullie ooit gehuwd zijn en daarmee is de scheiding officieel.

Scheidingspaieren aanvragen is dus niet meer dan een term voor alles, dat je moet doen om een scheiding te regelen

Regel jullie scheiding anno nu online of offline

Wij begeleiden jullie scheiding gewoon op
de makkelijkste en veiligste manier die er is én die bij jullie past. Bekijk hieronder de mogelijkheden:

Wil je meer weten?

Wil je weten hoe een scheiding anno nu werkt? neem dan contact op.Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

×