Skip to content

Een toevoeging wat is dat eigenlijk?

Ondanks, dat wij geen scheidingen doen onder toevoeging vinden wij het naast de verwijzing naar het juridisch loket ook belangrijk om enige uitleg te verschaffen over dit onderwerp.

Wat is pro deo scheiden eigenlijk precies? Pro deo betekent dat je de advocaatkosten van je echtscheiding geheel of gedeeltelijk door de overheid krijgt vergoed. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten je inkomen en vermogen onder een bepaalde grens liggen. Deze normbedragen stelt de Raad voor Rechtsbijstand ieder jaar opnieuw vast.

Hoe kom ik in aanmerking voor een toevoeging?

Denk je dat het te duur voor je is om te scheiden? Dan kun je via een mediator of advocaat een vergoeding aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand voor de kosten van je echtscheiding. Deze vergoeding aanvragen kan je niet zelf doen. Dat moet je rechtshulpverlener voor je doen. Omdat wij dit soort zaken niet doe zullen wij jou altijd doorverwijzen naar het juridisch loket in jouw woonplaats. Zit je met je inkomen en vermogen onder de grens voor rechtsbijstand? Dan kan je het aanvraagformulier invullen. De Raad voor Rechtsbijstand gaat je inkomen dan controleren bij de belastingdienst. De Raad heeft ongeveer 2 weken nodig om een beslissing te nemen op je aanvraag. De uitslag ontvang je rechtstreeks van de Raad per post.

Er bestaat ook een vorm van verzekerde rechtsbijstand namelijk de rechtsbijstandverzekering

Wat is het verschil tussen pro deo en een rechtsbijstandsverzekering?
Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die je kan afsluiten voor juridische kosten. Hiervoor betaal je zelf een verzekeringspremie. Soms valt daar ook een echtscheiding onder, maar niet altijd. Deze verzekering staat los van je inkomen. Heb je een rechtsbijstandverzekering en vallen de kosten van een scheiding onder de dekking van je verzekering? Dan zal de verzekering (een deel van) je kosten vergoeden. Per verzekeringsmaatschappij is dit verschillend. Meestal heb je de keuze om je op meerdere gebieden te verzekeren. Je bent dus met een rechtsbijstandverzekering niet automatisch voor ieder conflict verzekerd. Check daarom vooraf goed of echtscheiding wel onder de voorwaarden valt.

Als je een verzekering hebt, die ook de kosten van een scheiding dekt, heb je meestal geen recht op een toevoeging.

Wat is de Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is de instantie die de aanvragen voor rechtsbijstand beoordeelt en verstrekt.

Wanneer heb je het juridisch loket nodig?

Als één van jullie of jullie allebei recht hebben op een toevoeging verwijzen wij jullie naar het juridisch loket. Daar kunnen jullie informeren naar de mogelijkheid van een mediator, die wel scheidingen onder toevoeging doet.

Wat is de inkomensgrens
voor een scheiding onder toevoeging?

Ieder jaar stelt de Raad voor Rechtsbijstand de grenzen vast waaronder je inkomen en vermogen moeten liggen om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding. Voor de exacte huidige bedragen kan je deze pagina even nalezen: vergoeding van de kosten van je echtscheiding aanvragen? Heb je kinderen? Dan moet je inkomen per jaar afgerond onder de circa €39.000,- bruto zitten. Zonder kinderen is dat circa €27.000,-. Je vermogen mag niet hoger zijn dan circa €25.000,-. Ook mag de ‘opbrengst’ van de scheiding niet meer zijn dan circa €15.000,- (denk bijvoorbeeld aan overwaarde op je woning). De exacte bedragen veranderen jaarlijks en kun je vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Een eenzijdige scheiding of een echtscheiding op gezamenlijk verzoek?

Voor de aanvraag van de rechtsbijstand maakt het niet uit of je een eenzijdige scheiding aanvraagt of een gezamenlijk verzoek doet. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt je aanvraag op jouw persoonlijke inkomen en vermogen. Dus niet dat van jullie bij elkaar opgeteld. Zo kan het zijn dat je getrouwd bent en een partner hebt die veel geld verdient. Als je persoonlijk echter geen inkomen hebt dan kan je toch aanspraak maken op rechtsbijstand. Dit komt omdat jouw persoonlijke inkomen telt.

Wel of geen toevoeging?

Zoals al eerder aangegeven zijn wij van mening, dat een evenwichtige scheiding vraagt om een gelijke behandeling. Het kan daarom gebeuren, dat jullie besluiten geen aanspraak te maken op het recht op een toevoeging omdat bijvoorbeeld één van jullie een goed inkomen heeft of omdat jullie jullie besluiten om de mediationprocedure uit de gemeenschap of op een andere wijze te financieren.

×