Wat is een verzoekschrift?

Het aanvragen van een scheiding begint door middel van het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding. Maar wat is een verzoekschrift precies? In het verzoekschrift vraag je aan de rechtbank om de scheiding te regelen. Deze aanvraag kunnen jij en je partner gezamenlijk indienen, maar ook door jou alleen. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor het geval je partner niet wilt meewerken met de scheiding. De rechtbank verklaart jullie officieel gescheiden als het huwelijk tussen jou en je partner duurzaam ontwricht is. Wil je meer weten over het verzoekschrift en snel scheiden online? Neem dan vrijblijvend contact op met de mediator echtscheiding van Scheiden Anno Nu via de website.

 

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

 

Zijn jullie het in grote lijnen eens over de scheiding en kunnen jullie in goed overleg met elkaar tot een overeenkomst komen? Dan dienen jullie een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de rechtbank in. Bij een gemeenschappelijk verzoekschrift heb je samen met je partner afspraken gemaakt over de echtscheiding en de gevolgen van deze gebeurtenis. Deze afspraken leggen jullie vast in een echtscheidingsconvenant. Dit convenant wordt meegestuurd met het gemeenschappelijke verzoekschrift tot echtscheiding naar de rechtbank.

 

Vereisten verzoek echtscheiding bij de rechtbank

 

Enkel een advocaat mag het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Het verzoekschrift echtscheiding dient een aantal onderdelen te bevatten, zoals:

 

  • Een gewaarmerkt en gedateerd echtscheidingsconvenant
  • Een gewaarmerkt en gedateerd afschrift van de huwelijksakte
  • Een gedateerd BRP-uittreksel met daarbij de vermelding van nationaliteit en adres van zowel jou als je partner

Beschikken jullie over kinderen? Dan dient het verzoekschrift tot echtscheiding bij voorbeeld nog een aantal elementen te bevatten:

 

  • Een gewaarmerkt en gedateerd ouderschapsplan
  • Een gewaarmerkt en gedateerd afschrift van de geboorteakte van elk kind dat minderjarig is. Ieder document mag ten laatste drie maanden voor het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding zijn opgevraagd.

Eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding

 

Ben jij wel voornemens te scheiden, maar wil je partner niet meewerken? In dat geval dient je advocaat een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding in. De advocaat zorgt er daarna voor dat jouw partner een kopie van dit verzoekschrift ontvangt. Je partner heeft vervolgens de mogelijkheid om met een eigen advocaat eventueel bezwaar te maken tegen het door jou ingediende verzoekschrift. Hier heeft de partner zes weken de tijd voor. De rechtbank zal vervolgens, na een eventuele zitting, uitspraak doen over de echtscheiding. Wilt u meer weten over het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank? Neem dan gratis contact voor online scheiden op met Scheiden Anno Nu via de website.

Wil je meer weten? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan